broholmer

Broholmeren har, fået navn efter det østfynske gods, Broholm, hvor kammerherre N.F.B. Sehested omkring midten af forrige århundrede genskabte de gamle kongers
store gule danske hund, som kunne føres tilbage til Frederik II's engelske mastiffer.

Selvom det lykkedes kammerherren at få den genskabte race udbredt over hele landet og bl.a. til Københavns Zoologiske Have, der påtog sig avl med Broholmeren, var det meget svært for den store hund at holde skansen, og i 1956 døde den sidste rene Broholmer.

I 1976 satte, Dansk Kennel Klubs udvalg for nationale og glemte racer, sig for at rekonstruere Fr. II's hunderace for anden gang. Med Jytte Weiss, Sorø, i spidsen for en gruppe interesserede avlere lykkedes det at opstøve enkelte hunde, som bar det gamle broholmerpræg, og i hvis årer der meget muligt flød broholmerblod, selvom slægtskabet ikke kunne bevises.

Rekonstruktionsarbejdet er lykkedes så godt, at vi nu atter kan møde Broholmere på gaden, og det må meget håbes, at det denne gang bliver muligt at videreføre denne rationale hunderace, selvom det er meget store dyr, det drejer sig om.
 

Gå til toppen

logo