Formål 
I almennyttigt øjemed at koordinere bestræbelserne på:

- at bevare vore gamle danske husdyrracer i alle varianter.

- at udbrede kendskabet til ovennævnte ved udgivelse af publikationer, ved foredragsvirksomhed og lignende arrangementer.
 
Historien
Foreningen har altid trofast stået bag hovedprojektet til bevarelse af de gamle danske husdyrracer, som Stig Benzon startede på Lyø og siden flyttede til Oregaard ved Bogense.

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer stod bag det første historiske dyrskue herhjemme, som blev holdt i Den Fynske Landsby i 1988. I øvrigt en tordnende succes ! Senere har foreningen arrangeret og deltaget i en lang række arrangementer rundt om i Danmark.

dansk landraceged   roed dansk malkeko   

Foreningen har altid trofast stået bag hovedprojektet til bevarelse af
de gamle danske husdyrracer, som Stig Benzon startede på Lyø og siden
flyttede til Oregaard ved Bogense.

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer stod bag det første historiske
dyrskue herhjemme, som blev holdt i Den Fynske Landsby i 1988. I øvrigt
en tordnende succes ! Senere har foreningen arrangeret og deltaget i en
lang række arrangementer rundt om i Danmark.

Gå til toppen

logo