• Renavl af de mest autentiske restbestande – bevaring af genotyperne

• Bevaring af de gamle racers vitale egenskaber uden forædling

• Konsumarterne holdes "in situ" i ekstensiv økologisk landbrugsdrift eller naturpleje

• Opformering af racerne til overlevelsesdygtige bestande efter FAO´s standarder

• Fuld kompensation for ydelsestab / realistiske statslige dyretilskud

• Fordelagtige statslån til faciliteter og jordkøb

• Fortrinsret og gratis afgræsning af Statens naturplejearealer

• Tilskud til gamle racer i naturplejen

• Større beløb til forskning, gentests og produktudvikling etc.

gdh arbejder for

Gå til toppen

logo