Den tidligere formand for Genressourceudvalget og vicedirektør i Plantedirektoratet, Preben Veilstrup Andersen, Solrød Strand, er efter længere tids sygdom død i en alder af kun 64 år. Veilstrup Andersen var formand for Genressourceudvalget fra juni 2006 til sommeren 2008.

Preben Veilstrup Andersen opnåede på kort tid at blive meget vellidt i avlerkredse på grund af sit hyggelige, venlige gemyt samt sin ikke ubetydelige diplomatiske sans. Egenskaber, som der absolut er brug for inden for et felt, hvor mange - ikke altid lige forenelige - opfattelser mødes. Også i sit andet job i Plantedirektoratet var han kendt og værdsat som manden, der kunne gyde olie på det oprørte hav, når bølgerne dér gik højt.

veilstrup
Af uddannelse var Preben Veilstrup Andersen jurist. Han fik i tidernes morgen jobbet i EU-Direktoratet under Landbrugsministeriet, fordi han var god til at tale fransk. En sådan mand stod man nemlig lige og manglede, og så gjorde det ikke så meget, at han ikke havde forstand på landbrug.


På Genressourceudvalgets hjemmesides medlemsoversigt havde Veilstrup Andersen nævnt sine fritidsinteresser humoristisk og ærligt for en mand i en så høj stilling. Således stod der "arbejde" som første fritidsinteresse. Først herefter præsenteres de andre fritidsbeskæftigelser: Landbrugsministeriets historie, litteratur, historie generelt, gamle kort, vandring og sejlads i gamle jolletyper.


Den almene historiske interesse hos Preben Veilstrup Andersen kom ham også til gode, da han påtog sig lederskabet af Genressourceudvalget. Mange avlere vil huske hans ærlighed, da han ved tiltrædelsen udtrykte: "Jeg er jurist og har ikke forstand på gamle husdyrracer - det er jer avlere der skal lære mig om dem". Og Veilstrup Andersen havde vitterlig evnen til at lytte til, hvad folk havde på hjertet. Bortset fra en meget divergerende opfattelse omkring bierne på Læsø, havde vi i GDH et fremragende samarbejde med ham. Veilstrup Andersen sagde rent ud, at han ikke kunne forstå, at folk på Læsø kunne komme op at skændes om farven på noget så småt, som en bi - om den skulle være brun eller gul. Ikke mærkeligt, at der ofte er krig i denne verden, tilføjede han. - Det er der selvfølgelig noget om, hvis man ikke lige tænker på vigtigheden af bevarelsen af en varieret arvemasse - biodiversiteten - hos bierne som art. Preben Veilstrup Andersen havde i det hele taget en meget pragmatisk og humoristisk måde at se tingene på.

Æret være hans minde!

Stig Benzon


(24. Januar 2010)

Gå til toppen

logo