Høringssvar & billag til høringssvar


"Strategiudvalget"s og vore opfattelser adskiller sig på helt fundamentale områder: Hvor udvalget stort set ikke kan se de gamle racers berettigelse som levende populationer, andet end hvor det drejer sig om lidt til museumspynt, mener derimod vi, at der i de gamle racer ligger et betydeligt potentiale, som der er store anvendelsesmuligheder og behov for her og nu.

stig-gorm-230603
Stig og Gorm Benzon.


Tillæg til høringsvar. (15. marts 2003)

Gå til toppen

logo