Nedenstående dokumenter er relevant bagrundsmateriale for Bygholm mødet

Oplæg
Fra Fødevareminister Mariann Fischer Boel til Bygholm mødet


Rapport fra Den Internationale Evalueringskomité (IEC )
I maj 2000 anmodede Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet) Statens Jordbrugs - og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) om at gennemføre en international evaluering af den danske indsats for bevaring af de genetiske ressourcer hos danske husdyr.


Rapport fra Strategiudvalget for udarbejdelse af strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer
Strategiudvalget for udarbejdelse af strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer blev midlertidig nedsat af Fødevareministeren i juni 2002, og udvalget har haft til opgave at udarbejde en samlet strategi for bevaringsarbejdet for husdyrgenetiske ressourcer omfattende såvel historiske som moderne racer samt give forslag til organisation.


Høringssvar
Den 4. februar 2003 blev Strategiudvalgets rapport udsendt til høring (J.nr.: 2002-4214-0006) i en bred kreds af interessenter. Efter endt høring skal der træffes beslutning om det fremtidige bevaringsarbejde. Det er i den forbindelse Bygholm mødet skal ses.


(21. juni 2003)

mariann
Fødevareminister
Mariann Fischer Boel

Fotograf: Camilla Hey

Gå til toppen

logo