Af Stig Benzon 

 

plantedirektoratet013Anders Munk Jensen - den nye vicedirektør i NaturErhverv indledte workshopen.

Ikke så ringe endda, det var konklusionen blandt de mange fremmødte avlere efter forløbet af Fødevareministeriets workshop d. 22. februar om det fremadrettede bevaringsarbejde af gamle husdyrracer. I et vel nok sidste forsøg på at få ændret tingenes tilstand, havde avlerne taget den mere eller mindre lange vej ind fra provinsen for at mødes med den nye NaturErhvervstyrelse i Kgs. Lyngby.

plantedirektoratet039Mange avlere var mødt op til workshopen i NaturErhvervstyrelsen, for at give deres besyv med.

 

Mod forventning lykkedes det styrelsens ledelse at så håb for fremtiden blandt de fremmødte avlere. Den venlige og imødekommende attitude fra vicedirektør Anders Munk Jensen og enhedschef Kristine Riskær, der indledte mødet, gjorde et godt indtryk blandt de fremmødte. Ikke mindst vakte meddelelsen fra Anders Munk Jensen om, at der ligger en politisk aftale mellem Enhedslisten og Regeringen om forbedringer inden for bevaringsarbejdet, lettelse blandt avlerne. Blandt mødedeltagerne sås da også politiske observatører fra venstrefløjspartierne, Kristen Touborg (SF), Maria Reumert Gjerding og forskeren og dyreværnsforkæmperen Bent Hindrup Andersen (begge Enhedslisten). Alt sammen tegn på, at avlerne nu kan forvente en højere grad af politisk støtte i deres kamp for at skabe acceptable og meget tiltrængte rammebetingelser for bevaringsarbejdet.

plantedirektoratet028Mikrofonholderen, Per Rydstrøm fra firmaet Operate gjorde en god indsats for at deltagerne fik lejlighed til at komme til orde.Her er det formanden fra GDH, Lilli Jensen, der har ordet.


Mikrofonholderen Per Rystrøm var så afgjort også med til at sprede den gode stemning i plenum. Han gav avlerne uhindret mulighed for at komme til orde, ligesom han var god til at opsummere det, der blev sagt. I betragtning af den alvorlige situation for det danske bevaringsarbejde, savnede mange af de tilstedeværende dog mere tid, end kun to gange en halv time til gruppearbejde. De havde derfor gerne udskudt til en anden lejlighed at høre om norske tilstande, som de tydeligvis følte, havde begrænset relevans med hensyn til løsning af de konkrete problemer i Danmark.


plantedirektoratet041Fra venstre gårdejer Lars Mikkelsen, Knabstrupperavleren Lars Køhler samt politikeren, forskeren og dyreværnsmanden Bent Hindrup Andersen fra Enhedslisten. 

Selvom temaet klart var det fremadrettede arbejde, så undgik styrelsen dog ikke at måtte notere sig alvorlig kritik omkring det afgåede genressourceudvalg. Da NaturErhvervstyrelsen udarbejder en skriftlig opsamling fra workshoppen, som snart lægges ud på styrelsens hjemmeside, begrænser vi os her til de budskaber, som lå avlerne mest på sinde.

 

plantedirektoratet043Maria Reumert Gjerding, Enhedslistens politiske rådgiver sad diskret og nød arrangement. Bag hende forskningsleder Peer Berg, Foulum.

 

Avlerne ser gerne, at det som det egentlig drejer sig om, redning og bevaring af de gamle husdyrracer i sig selv, kommer i front ved at danne et særskilt bevaringsudvalg for disse. Fra avlerside har man et langt højere sigte med bevaringen. Fødevareministeriet har indtil nu, stort set, blot betragtet racernes gener som reservedelslager for moderne husdyravl. Dyrkelsen af begrebet genressourcer må derfor fremover ikke længere fra Fødevareministeriets side overskygge hovedformålet, BEVARING AF DE LEVENDE DYR, hverken i ord eller handling. Erhvervsmæssig udnyttelse i form af forædlingsarbejde på grundlag af genressourcer fra ældre racer, må i givet fald ske i et helt andet regi, end i forbindelse med et fremtidigt bevaringsudvalg.

 

plantedirektoratet045Kvægbrugskonsulent Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening (t.v.) i selskab med Rose Mols og Henning Lund.  

Ud fra stemningen at lodde blandt de fremførte meningstilkendegivelser fra avlerne, ønsker en majoritet af dem, at gamle racer renavles og primært holdes in situ - i et miljø så tæt på det de er rundet af, som muligt. Ex situ – uden for miljøet – kan dog godt i beskeden grad accepteres som et supplement. FAO´s normer med hensyn til levende bestandsstørrelser skal overholdes.

Endvidere ønsker man at et nyt bevaringsudvalg får en væsentlig avlermajoritet. Dette begrundes i, at avlerne føler, det er dem, der besidder erfaring og viden omkring dyrene, samt dem der i virkeligheden holder dem i live.

 

Forskere skal kunne tilkaldes ad hoc til løsning af specifikke opgaver, men ikke være en fast bestanddel af et bevaringsudvalg.

plantedirektoratet046Der tænkes i grupperne. I forgrunden Richard Sandmand, London.

De fleste avlerdeltagere på workshoppen synes at være på linje med de vigtigste elementer i det forslag, som Økologisk Landsforening har udarbejdet sammen med interesserede avlere, og har tilsendt Fødevareministeriet.

 

Den videre proces:

 

1: NaturErhvervstyrelsen udarbejder en skriftlig opsamling fra dagens workshop, som lægges på hjemmesiden snart.

 

2: Fødevareministeren kommer med et udspil til fremtidig organisering af genressourceområdet (marts / april).

 

3: Høring af interessenter (april / maj).

 

plantedirektoratet048Klapsalver til NaturErhvervstyrelsens vicedirektør, Anders Munk Jensen, ved mødets slutning. Fra venstre ses Poul Hansen, Søbogaard, knut Hansen, Maribo, SF-politikeren Kristen Touborg samt Benny Madsen.

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo