Undertegnede forening skal herved gøre indsigelse imod det udkast til Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer, der er sendt i høring via www.borger.dk.

Vi er selvfølgelig klar over, at vi er kommet et kvartal ind i det nye år – og der eksisterer p.t. ikke et Genressourceudvalg; men hvis der skal være en fremadrettet mening med den workshop, som Fødevareministeriet afholdt d. 22. februar i år (der i øvrigt lovede godt for fremtiden), bør man anstændigvis undlade vedtagelsen af en bekendtgørelse, indtil der er vedtaget en ny struktur/principper for bevaringsarbejdet fremover.

Det vil ikke være optimalt for det fremadrettede bevaringsarbejde, dersom et nyt Genressource-udvalg/avlerudvalg skal starte med at videreføre en efter vor opfattelse mangeårig forfejlet (tilskuds-) politik på området.

Det er 10 år siden, at et internationalt evalueringsudvalg underkendte den danske indsats i forbindelse med bevaring af gamle danske husdyrracer. Dette har man fra officiel side indtil nu klaret ved at skifte ud i Gen- ressourceudvalget ved senere lejligheder, men NU skal den danske indsats indholdsmæssigt bringes i over- ensstemmelse med såvel anbefalingerne i den internationale evaluering som i diverse internationale deklarationer, som Danmark har tilsluttet sig.

MVH

Lilli Jensen Fmd. 

Gå til toppen

logo