Silkeborg Kommune varetager naturplejen på den fredede hede og indsande Vrads Sande. I de sidste 15 år er plejen foregået med kreaturgræsning suppleret med andre tiltag såsom afbrændinger, slåning af gyvel og nedskæring af små selvsåede nåletræer.

Kreaturernes rolle i naturplejen er at sørge for, at heden ikke gror til i løvtræer og, at hedelyngen forynges. I deres fødesøgning vælger de rette kreaturracer en blanding af græsser, dværgbuske (hedelyng) og visse løvtræ-arter.

Tidligere området været afgræsset med Skotsk Højlandskvæg og Angus Aberdeen.

Efter græsningssæsonen 2012 er det tydeligt, at den gamle sortbrogede race har klaret opgaven meget fint samtidig med, at dyrene tilsyneladende har klaret sig godt. Efter at have fulgt området og plejen igennem mange år tør jeg godt at sige, at græsningen i 2012 har været den mest vellykkede til dato. Græsningstrykket har været lige i øjet, men der er ingen tvivl om, at racen er særdeles egnet til naturpleje på arealer med meget lav foderværdi.

Poul Erik Thystrup
Silkeborg Kommune

 

 

vrads sande

Græsningen i 2012 har været den mest vellykkede til dato, udtaler landskabsteknikker Poul Erik Thystrup, Silkeborg Kommune.

 

 

 vrads sandeSortbroget Jysk Malkekvæg fra Oregaard har med stor succes afgræsset hedearealet Vrads Sande.

Gå til toppen

logo