I forbindelse med Fødevareministeriets kommissorium til et nyt bevaringsudvalg for oprindelige danske husdyrracer, har GDH i sit høringssvar meddelt ministeriet, at vi principielt er glade for at et nyt udvalg nedsættes. Samtidig har vi følt os nødsaget til at påpege en række slagsider i det foreliggende kommissorium og medfølgende bilag, som vi anmoder ministeriet om at ændre.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at høringssvaret er afgivet ud fra ønsket om at det ny udvalg koncentrerer kræfterne om de oprindelige danske husdyrracer på en måde, så de bevarer deres genetiske integritet.

Vi håber at der i det nye udvalg vil være forståelse for, at miljø og husdyrracernes genotyper hænger sammen, og at det fremtidige bevaringsarbejde justeres ind efter dette gennem renavl og in situ bevaring i ordets egentlige forstand.

 

Gå til toppen

logo