Så kom det endelige kommissorium for Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer. Et lidt langt navn, som nok i daglig tale kortes til BEVARINGSUDVALG FOR OPRINDELIGE DANSKE HUSDYRRACER. Arbejdsopgaven koncentrerer sig altså fremover om det meget vigtige emne: Bevaring af oprindelige danske husdyrracer. Sammenlignet med det afgåede genressourceudvalg, er dette et stort plus. Dengang omfattede kommissoriet bevaring af danske husdyr. Det gav anledning til idelige gnidninger om det var gamle eller moderne racer, der skulle bevares. I det ny kommissorium lægges der op til, at udvalget fremkommer med forslag til sikring af racernes genetiske integritet, og at man følger op på IEC-rapportens anbefalinger.

I bevaringsudvalgets kommissorium har man i høj grad lagt ansvaret demokratisk ud til avlerne. Der skal nemlig vælges ikke mindre end 9 avlerrepræsentanter. Endvidere er der repræsentation fra Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Kulturministeriet samt Aarhus Universitet. Derudover udpeger Fødevareministeren en formand. Hvad der kan undre er, at Miljøministeriet med de mange oplagte muligheder for oprindelige husdyrracer i naturpleje, ikke er medtaget.

Man kan glæde sig over, at udvalgets arbejde skal tage sit udgangspunkt i, at in situ-bevaring er den foretrukne bevaringsform. Ja endog, at det er bevaringsudvalgets opgave at tilskynde til, at flest mulige af de bevaringsværdige husdyr holdes in situ. Det er dog op til bevaringsudvalget selv, at tolke og konkretisere anvendelsen af begreberne in situ og ex situ in vivo, samt udstikke retningslinjer for avlerne. Efter GDH´s opfattelse bør in situ i denne kontekst tolkes som oprindelige racer i naturpleje og i økologisk landbrug med de i Danmark førhen hjemmehørende foderplanter som fødeemner. Det er jo sådan de oprindelige racer har fået påvirket deres arvemasse gennem miljøet, herunder stedet og den føde de har indtaget. fået påvirket deres arvemasse.

Udvalget skal årligt holde en tematiseret workshop, som er åben for alle.
Der gives også mulighed for at udbyde kursusdage, som er målrettet avlerne, for at sikre deres fortsatte engagement og indsigt. Grebet rigtigt an, kan disse muligheder få betydning for bevaringsarbejdet.

Det er positivt, at man har fremhævet, at udvalget kan drøfte og fremsætte forslag om emner, som fremmer bevaringen eller skaber utilsigtede forhindringer. I realiteten ligger avlerne inde med mange gode forslag, som blandt andet høringsrunden åbenbarer, og som måske nu kan føres ud i livet. Samtidig er avlerne ved at kvæles i love og reglementer, som synes at være vedtaget med baggrund i industrilandbruget. Derfor opleves det ganske imødekommende og fornuftigt, når Fødevareministeriet på denne måde lægger op til dialog. Måske et signal om, at man fremover agter at tage fat om nældernes rødder, i stedet for som tidligere, at glide af på nærmest alle henvendelser.

Kort sagt har regeringspartierne i samarbejde med Enhedslisten bragt mange gode takter ind i kommissoriet for det ny bevaringsudvalg. Fødevareministeriet har dog i kommissoriets ret ukonkrete form, hvor det er op til udvalget at tolke det ene og det andet, overladt så mange ting til tilfældighedernes spil, at vi kun kan håbe på, at der kommer en smuk melodi ud af det. Det afhænger fuldstændigt af formand og hvem der vælges ind. Endvidere i hvor høj grad det samlede udvalg forstår budskabet i udvalgets navn, BEVARING AF OPRINDELIGE DANSKE HUSDYRRACER, og alt hvad dette indebærer.

Ikke mindst må avlerne gøre sig klart, at med øget ansvar følger øgede pligter. Det bør få avlergrupperingerne til at samle sig i fællesskab om bevaring af de autentiske gamle racer. Vi håber at det ny udvalg vil formå at skabe optimale rammer for de truede husdyrracer og deres avlere, og takker dem, der har gjort deres yderste for at bringe sagen i god gænge.

 

{xtypo_alert}Du kan finde kommissoriet på www.fvm.dk. Hvis Du vil opstille som kandidat til en af avlerposterne eller blot godkendes til at deltage i valghandlingen lørdag d. 29 juni i Randers, kan du finde links til kriterierne på samme side.
GDH´s og andres bemærkninger til ministeriets først udsendte udgave kan du finde på høringsportalen www.borger.dk{/xtypo_alert} 

Ko på græs

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo