Så blev listen med navnene på de opstillingsgodkendte avlere til valg til "Bevaringsudvalg for Genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer" endeligt offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Fra vor forening, Gamle Danske Husdyrracer, optræder navne som Knud Theil Nielsen, får og Stig Benzon, kvæg. Vi kan erfare, at flere avlere, som havde tilmeldt sig hos NaturErhvervstyrelsen til opstilling, ikke er medtaget på listen. Som ventet er der mange opstillede fra den konkurrerende forening, Danske Husdyr, til kvæg-posten. En rundspørge viser, at adskillige kandidater til kvæg er ukendte i bevaringssammenhænge. Omvendt er Ole Mols fra Vorbasse, som stiller op til svin, en kendt og vellidt person. Som noget helt kuriøst kan man notere sig, at familien Mols står på valg til samtlige dyregrupper, nemlig:

Heste: Niels Alfred Mols – Ole Mols´ søn

Kvæg: Eskild Lund Ladegaard – Ole Mols´ stedsøn og Henning Lunds svigersøn

Kvæg: Henning Lund - Ole Mols´ søns svigerfader

Svin: Ole Mols

Får: Jens Ole Mols – Ole Mols´ søn

Ged: Bjarne Mols – Ole Mols´ broder

Mon ikke at den kendte og afdøde husdyrmaler N. P. Mols havde glædet sig såre, hvis han havde oplevet med hvilken iver hans efterkommere går op i bevaringsarbejdet, og at et helt dynasti af Mols-familien nu opstiller til bevaringsudvalget.

OBS LISTEN ER OPDATERET - SE DEN NYE LISTE I NYHEDEN HER OVER

Se de opstillede kandidater her

(S. B.)

mols

Gå til toppen

logo