Foreningens formand Lilli Jensen bød velkommen.

1.Punkt på dagsordenen var valg af dirigent.

Her foreslog formanden, Nette Mouridsen, som blev enstemmigt valgt.

2.Valg af referent.

Rolf Dorset foreslået af formanden og ligeledes enstemmigt valgt.

3.Valg af stemmetæller.

Hans Boysen enstemmigt valgt.

4.Godkendelse af  forsamlingens beslutningsdygtighed og stemmeberettigede medlemmer.

Formanden beklagede, at enkelte kan have modaget indkaldelsen 1-2 dage for sent i forhold til kravet om indkaldelse skal være tilsendt medlemmerne fire uger før generalforsamlingen.

Samtlige godkendte imidlertid uden indsigelse fremsendelsestidspunktet. Alle tilstedeværende havde betalt kontigent og var således stemmeberettigede.

5.Formandens beretning.

Bevaringsarbejdets generellle situation:

Genressourceudvalget er i det forløbne år nedlagt og erstattet med et "Bevaringsudvalg", grundlagt maj 2013, hvilket har givet mere ro. Forventningerne til udvalget skyldes ikke mindst, at en økolog er blevet formand, og at der også er en økolog blandt udvalgets tre kvægavlere.

Bevaringsudvalget fik en bevilling på 5 mio.kr for 2013, og blandtde indkomne forslag var - ved Jørgen Nielsen - støtte til fjerkræ. Hverken til dette projekt eller andre blev der imidlertid bevilget noget, idet pengene skulle være brugt i 2013, hvilket ikke kunne nås.

Et nyt tiltag er Oregaards samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings gods Skovsgaard. Oregaards Ø-kvæg er flyttet dertil, og man kan håbe på fremtidig støtte til bevaringsarbejdet fra denne side.

Ligeledes er der håb om, at de såkaldte ARKE-gårde med blandt andet gamle racer kommer på finansloven.

De positive forventninger gælder også Danmarks Husdyrpark Oregaards mangeårige indsats, ikke mindst takket være den store flerårige økonomiske støtte fra Richard sandmand, en støtte der har medvirket til den voksende bestand af dyr, som yderligere har øget det fortsatte arbejdspres, som ikke mindst hviler på og klares af Jens Benzon.

En busfuld af tyskere tilknyttet bevaringsforening GEH var i sommer på rundtur i Danmark og beså blandt andet svin på Oregaard, og Oregaards ungdyrstalde i Balslev.

Hos den meget indsigtsfulde og erfarne Jørgen Nielsen, Radby, så de høns, ænder og duer, hvoraf ikke mindst sidstnævnte vakte begejstring.

GDH har tilsluttet sig den europæiske organisation SAVE, orginisationen for oprindelige racer. Foreningens aktive medlem Hans Nebel deltog i årsmødet i Holland med et lysbilledeforedrag om vores arbejde. Det er spændende, udtalte Lilli, om det kan føre til noget, eventuelt som opbakning til GDH.

I det kommende år, 2014, kan Oregaard få græsningsproblemer, idet ministeriet har etableret en spærregrænse for kvæg ved Lillebælt på grund af salmonella, således at der ikke må komme kvæg fra vest til øst over bæltet. Oregaard har 23 folde til kvæg over hele landet, og opretholdes spærringen også for de gamle racers vedkommende, vil det medføre store problemer. Man vil søge at opnå dispensation, men står overfor at mange bevaringsavlere har problemer med myndighederne.

Et andet problem er, at nogle af græsningsarealerne er på fugtige områder, hvad der kan påføre kvæget leverikter og lungeorm forårsaget af smitte fra marken.

Der var hverken spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.

6.Regnskab.

Rene Lehmann indledte med at fortælle om sit møde med oregaard, der førte til de ikke mindre end 19 år, han nu har virket som kasserer. Han beklagede, at han på grund af arbejdspres ønsker at træde tilbage som kasserer, så snart en afløser melder sig.

Regnskabets hovedpunkter er.

GDH-girokonto        28.537,53

Landsindsamlingen    6.300,99

Merkur-konto 07     13.043,47

Merkur-konto 15       3.815,31

                             51.697,00

Gereralforsamlingen godtog fremlæggelsen.

7.Valg af bestyrelse.

På valg var formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem.

Det blev for samtlige genvalg uden modkandidater, således at bestyrelsen består af følgende:

Lilli Jensen, formand

Stig Benzon

Jørgen Nielsen

Niels Stokholm

Rene Lehmann

Ditte Dørr

Som suppleanter valgtes Hans Boysen og Rolf Dorset.

8.Valg af revisor.

Genvalg.

9.Valg af revisorsuppleant.

Frafaldet.

10.Indkomne forslag.

Ingen forslag forelå.

11.Eventuelt.

Afmægtigheden overfor de veterinære myndigheder var under dette punkt et tilbagevendende emne, blandt andet hvorledes et uanmeldt besøg hos en avler i Jylland af gamle husdyrracer førte til, at de ifølge avleren uden varsel eller undersøgelser dræbte en ældre ko med boltpistol, fordi den ikke rejste sig med det samme de kom ind i stalden. Koen havde få timer forinden gået rundt udenfor med dens kalv.

Det er i høj grad nødvendigt, at avlerne overfor bevaringsmyndighederne formulerer et krav/ønske om, at der kommer en bevaringskyndig med ud sammen med myndighederne, et ønske/krav om særstatus for de gamle racer, der er formuleret i Interlaken-konventionen.

Hertil knytter sig ønsket om at myndighederne er langt bedre orienteret om de gamle racers særstatus.

Det blev derfor foreslået, at der fremsendes enslydende forslag herom til ministeren og Bevaringsudvalget. Det blev ligeledes foreslået, at der nedsættes en sådan gruppe, som kunne bestå af Lilli Jensen og Stig Benzon samt eventuelt Niels Stokholm, Hans Nebel og Knud Theil.

Dernæst argumenterede Ditte Dørr for, at GDH i lighed med Niels Stokholm opretter en side på Facebook. Det blev overdraget Ditte selv at arbejde videre med sagen. Endelig blev der fremsat forslag om en opdatering af samtlige avlere af gamle husdyrracer samt deres bestande af de forskellige arter og racer.

Rolf Dorset

 

 

Lilli Jensen som blev genvalgt som formand for foreningen "Gamle Danske Husdyrracer"  gamle dyr 195til hjemmesiden1

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo