Christiansborgmediet Altinget.dk har i foråret haft en debat om økologisk landbrug. Formanden for Økologisk Landsforening Per Kølster, var sidst i rækken af debattører og udtaler bl.a.(fra Økolodisk Landsforenings nyhedsmail maj 2014):

"Økologisk mad og økologisk landbrug er vores bud på et rationale, der forener viden med sund fornuft. Økologien er en udviklingsvej, som i stigende grad forsøger at møde de udfordringer, vi som samfund er stillet overfor i forhold til at sikre fødevarernes lødighed, kvalitet, vores sundhed, naturens mangfoldighed, miljøets og klimaets tilstand og dyrenes velbefindende...

Selvom økologien overordnet set er en ekstensivering af landbrugsdriften, så er den set i forhold til beskæftigelsen udtryk for en intensivering. Økologien bidrager positivt til landdistriktsudvikling, til innovation og til udvikling af nye markeder og markedsformer. Økologiens samlede samfundsgevinster skal derfor ikke undervuderes...

Dansk landbrugs fremtid ligger ikke i animalsk storskalaproduktion. Landbrugets fremtid kan derimod ligge i at være en global rollemodel for udviklingen af et bæredygtigt landbrug. Fremtidens landbrug".

De lavtforædlede gamle husdyrracer er udviklet i en tid hvor landbruget var mere ekstensivt end i dag, derfor passer de perfekt til et sådant landbrug.

Selvom samtlige gamle kvægracer stadig er stærkt truede, kan vi takke vedholdende idealistiske avlere for, at dyrene stadig er her og er øget i antal, så der er noget at bygge på.

Lilli Jensen, formand GDH

Gum 429hj

 Rød Dansk Malkerace, i baggrunden ses Oregaard.

Gå til toppen

logo