DSC 67490

Deltagerne til symposium for Biodiversitetsgårde på Knuthenlund mødte dette dejlige syn ved indkørslen til godset: En flok dejlige malkekøer af gammel Rød Dansk Malkerace

Susanne Hovmand-Simonsen havde inviteret til et symposium på sit økologiske gods Knuthenlund lørdag d. 22/8. Vejret var med os, da 26 deltagere blev budt velkommen af formanden for foreningen af Biodiversitetsgårde i Danmark Holger Jessen. Susanne tog hurtigt over og fortalte levende og engageret om det gods, der har været  familiens eje i over 100 år, som hun overtog i 2006 og som hun insisterede på skulle drives økologisk trods hendes rådgiveres mening om, at det ikke kunne lade sig gøre.

Hun lagde ikke skjul på, at det havde været svært - til tider meget svært, men det vi så, var et økologisk landbrug med kvæg, grise og får der i udpræget grad arbejder med naturen med en høj grad af biodiversitet til følge. En masse projekter med de vilde dyr og planter har de deltaget i bl.a. med Naturstyrelsen om Flagermus (en flagermus spiser ca. 3000 insekter pr. nat fik vi at vide) og Grøn Løvfrø og Ornitologisk Forenings projekt om indhold af biodiversitet vandt de med flest sangfugle på ejendommen. Genplantning af vilde hegn med bl.a. Kræge og Hvidtjørn samt vilde urter i insektstriber på markerne har haft effekt.

De har arbejdet intenst med at forbedre deres kompost. Resultatet er, at 95% af næringsstofferne nu bevares. Dette, samt en del bælgplanter i sædskiftet, betyder, at der kun tilføres 28 kg. N årligt på hele gården (300 ha.)

De 30.000 der årligt besøger Knuthenlund kan se nogle af de gamle danske husdyrracer; sortbroget landracegris laves der 1000 slagtesvin af årligt. Som noget ekstremt sympatisk vil den ene kunde have grisene skudt på marken og til den anden skal de blot køre 15 min. til slagteriet! Susanne har lidt kvæg af den truede race Rød Dansk Malkerace - planen er, at øge besætningen så der kan laves en Mariboost - en original Mariboost fra vores røde ko - sådan !

Efter rundvisning og indholdsrig information om landbruget på stedet var der frokost. Herlige produkter fra godset.

Første indlæg efter frokost var Rikke Lundsgård fra Danmarks Naturfredningsforening. Hun sidder i IOAS - en international økologisk organisation, der bl.a. har med salg af varer over grænserne at gøre. Som på seminaret sidste år på Brydegaard om Arkegårde lovede hun DN`s støtte til arbejdet med at udbrede Biodiversitetsgårdene. DN kan være behjælpelig på mange leder ex. ved valg af afgrødesorter samt kontakt til forskere (som forventes en stor rolle i arbejdet med Biodiversitetsgårdene, ref.). Hun talte om NaturplanDanmark og vi skal være med, når den skal udmøntes.

Næste indlæg var Jørn Jespersen, der var formand for Natur og Landbrugskommisionen. De havde i kommisionen prioriteret, at de anbefalinger, 144 i alt, de kom med, var nogle der kunne lade sig gøre. Han nævnte hvad de ikke støttede - bl.a. stor vækst i landbrugsproduktionen. Hvorimod det skal kunne betale sig at lave bedre (natur-miljø-og klimavenlige ref.) produkter. Fremtiden er bedre produkter, sagde han, produkter med værdi.

Implementering af de 144 anbefalinger vil kræve udvikling af forretningsplaner for landbruget, som skal skelnes mere i ekstensive og intensive produktioner. Mange anbefalinger om sammenhængende naturarealer - NaturPlanDanmark; naturen skal styrkes alle steder - specielt lokalt i agerlandet.

Der er brug for en omfordelingspolitik af N-kvoter; det giver ingen mening med rigide miljøregler, der giver samme N-kvoter uden at tage hensyn til jordens beskaffenhed. Det samme gælder tilladelser til dyrehold, som skal afgøres af emissionen og de lokale forhold mere end af rigide miljøregler. Igen udvikling af forretningsplaner til at understøtte den begavede udnyttelse af jord og natur.

Økologi i mere end 20 år - er markedsorienteret og udviklet under kommersielle markedsforhold; udvikling af forretningsplaner er nødvendige for at øge kommercialiseringen og derved underbygge økonomien.

Undervisning og rådgivning i ekstensivt landbrug skal på linie med intensivt landbrug - man kan sagtens være intensiv i det ekstensive landbrug - der betyder bare, man er ude efter detaljerne og får mest ud af det ekstensive landbrug via forretningsplaner.

Birgitte Escherich fra Madselskabet A/S (tidl. Madmarked) var sidste oplægsholder. En bombe af entusiasme og engagement som det er svært at referere; et følelsesladet indlæg om, hvad vi gør ved kloden - jorden, dyrene og os selv. Hvad er det vi spiser? Vi skal lave mad, der skaber "salutogenese" = sund mad. Hun viste nogle meget sigende overhead. Bl.a. én med varens pris sat op som "nettopris" og "bruttopris" - forstået på den måde, at de sygdomme og dertilhørende udgifter der følger af næringsfattig mad, ikke er indregnet i "den almindelige" pris. Sagt med andre ord: junkfood burde være dyrest.....!

Bøger hun anbefalede: "Ecological publich health" af Tim Lang og Geof Rayner samt "Økologisk Intelligens" af Daniel Golemann.

Tak til Susanne Hovmand for initiativet og for en berigende dag.

Lilli Jensen

DSC 64790

Formanden for Biodiversitetsgårde i Danmark, Holger Jessen (t.h.m.), hilser på formanden for Natur- og Landbrugskommissionen, Jørn Jespersen og frue (t.v.), ved symposium for Biodiversitetsgårde på Knuthenlund Gods. Til højre for Holger Jessen ses sekretær i Bevaringsudvalget, Malene Karup Olesen samt formanden for Gamle Danske Husdyrracer, Lilli Jensen.

DSC 64970

Godsejer og næstformand i Biodiversitetsgårde i Danmark, Susanne Hovmand-Simonsen, beretter for deltagerne om Knuthenlund og hendes engagement i økologi, gamle husdyrracer, biodiversitet samt produktion af mejeriprodukter og andre specialprodukter.

DSC 6510

På Knuthenlund gøres der en stor indsats for biodiversiteten, herunder for løvfrøen, flagermus og fugleliv. Der er massere af levende hegn, og markerne holdes helst under 10 ha, selvom det er et stort gods.

DSC 65170

Der er massere af forskellige urter at smage på.

DSC 6537

På Knuthenlunds jorde dyrkes gamle plantesorter. Her den lokale højproteinrige gråært, Lollandske Rosiner.

 DSC 6568

De nyindkøbte Danske Landhøns fra lektor Hans Ranvig havde travlt med at indfange insekter under godsets æbletræer.

DSC 65850

Den gamle svinerace, Sortbroget Dansk Landrace, er blevet den helt store succes for Knuthenlund. Kødet sælges for en høj pris til restauranter og det københavnske marked.

DSC 66240

Forsamlingen på vej til godsets stalde. Hovedbygningen ses til venstre.

DSC 66310

Deltagerne på vej ind til frokost, hvor en masse lækkerier fra Knuthenlunds jorde, stalde og gårdmejeri ventede.

DSC 66930

Deltagerne gav værtinden Susanne Hovmand-Simonsen stor ros for den delikate frokost inden indlægsholderne fik ordet.

DSC 66360

Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening, talte varmt for Biodiversitetsgårdskonceptet. Organisationen er behjælpelig med eksperthjælp, så planerne kan blive en succes.

DSC 667100

Formanden for Natur- og Landbrugskommissionen, Jørn Jespersen, fremhævede, at der er brug for en omfordelingspolitik af kvælstof-kvoter. De bedre jorde kan tåle mere, og de ringe mindre. Jørn Jespersen billigede tanken bag Biodiversitetsgårdskonceptet, hvor gamle plantesorter med ringe kvælstofbehov kombineres med gamle nøjsomme husdyrracer for de følsomme agerjorde.

DSC 67100

 Birgitte Escherich, Kostkompaniget, slog på, aqt fremtidens fødevarehandel har simple værdier: Naturlig, ærlig, nær og fornuftig. Det handler blandt andet om så tæt på naturen som overhovedet muligt, gennemsigtighed af produktionen bag varen, lokal fødevarehandel samt hensyntagen til miljø og omgivelser. Principper, som Birgitte Escherich mener passer lige i øjet med Biodiversitetsgårdene.

DSC 67340

 Birgitte Escherich leverede det mest følelsmæssige indlæg, som på den anden side var særdeles informativt og fagligt vel underbygget. Hun fortalte om, hvordan hun ikke helt sjældent indkasserede en krammer fra sympatisører hun mødte på gaden. Det skete også denne gang, da en dybt bevæget deltager, Jørgen Nielsen fra Gamle Danske Husdyrracer, rejste sig under de højlydte klapsalver for at takke hende for det fantastiske engagement for lødige fødevarer.

DSC 67270

En fantastisk afslutning på en fantastisk dag!

 

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo