IMG 0725p

De glade valgte avlerrepræsentanter. Fra venstre: Ids Idsinga (geder), Eskild Lund Ladegaard (svin), Holger Jessen (kvæg), Jens Ole Mols (får) og Anders Bent Andersen (kvæg)

Valget af avlerrepræsentanter til Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer foregik i en hyggelig og behagelig atmosfære, da avlere fra nær og fjern lørdag d. 29. august mødte op i NaturErhvervstyrelsens lokaler i Randers. Formanden, Knud Erik Sørensen, gav en kort baggrundsorientering omkring valget. Avlerrepræsentanterne vælges for fire år ad gangen. I år var det kun omkring halvdelen af avlerrepræsentantposterne der skulle vælges. Det vil sige, at den anden halvdel står på valg om to år.

Herefter var det kandidaternes tur til at præsentere sig, og fremføre hvad de i givet fald vil kæmpe for. Inden valghandlingen gav Knud Erik Sørensen udtryk for, at han godt kunne have haft lyst til at knytte et par bemærkninger til valgtalerne, men det ville han dog afstå fra, da kandidaterne uden censur skulle have lov til at fremføre hvad de havde på hjertet. Én ting ville Knud Erik Sørensen dog knytte et par bemærkninger til. Flere af kandidaterne havde givet udtryk for, at mødereferaterne blev sendt uacceptabelt sent ud. Knud Erik Sørensen havde fuld forståelse for kritikken, men orienterede samtidig om, at der har været omfattende rokeringer i NaturErhvervstyrelsen, der står for sekretariatsvirksomheden. Fremover regner han med, at det nok skal blive bedre. De fremmødte kunne i hvert fald konstatere, at der nu er friske unge imødekommende kræfter i sekretariatet, som i øvrigt vartede op på bedste måde under arrangementet.

Fremtiden synes at tegne lovende!

På valg for kvæg var:

Anders Bent Andersen, Tjele, Holger Jessen, Farsø, Preben Bjerg Jørgensen og Stig Holt Larsen.

Anders Bent Andersen og Holger Jessen blev valgt. Genvalg for sidst nævnte.

På valg for svin var:

Ejgil Andersen, Kibæk og Eskild Lund Ladegaard. Sidst nævnte blev valgt.

På valg for får var:

Jacob Kortegaard Becher, Farsø og Jens Ole Mols, Ansager. Sidst nævnte blev genvalgt.

På valg for ged var:

Ids Idsinga, Varde og Jette Jungsberg, Fuglebjerg. Først nævnte blev valgt.

Avlerrepræsentanter, der ikke genopstillede:

Solveig Pedersen (kvæg) Bjarne Mols (ged) og Philip Damm (svin)

Avlerrepræsentanter der ikke var på valg:

Frank Møller Fransen, kvæg - Aksel Poulsen, heste og Ole Mols, svin.

Et arrangement der var værd at køre efter

Nogle deltagere fra andre landsdele synes at det er langt at skulle køre for at deltage i valghandlingen. På den anden side havde udvalget sikret sig et par meget interessante og informative indlæg ved Bent Hindrup Andesen fra Dyrenes Beskyttelse og professor Lotte Bach Larsen, Aarhus Universitet.

Kød

Bent Hindrup Andersen talte om Dyrenes Beskyttelses koncept "Velfærdsdelikatesser". Et koncept der basere sig på dyr af oprindelige nordiske racer, der har haft en naturlig opvækst hos små økologiske producenter. Den gamle sortbrogede danske svinerace indgår med stor succes i konceptet, og Velfærdsdelikatesser sælges uden mellemled fra bonde til kunde. En stor fordel for begge parter.

Den gamle sortbrogede svinerace er særdeles gode udnyttere af græs, berettede Bent Hindrup Andersen. Det har positiv betydning for jordens ressourcer og løsning af klimaproblematikken med græsfodring. En race som har fremtiden for sig.

Græsbladdelene giver kødet de sunde omega 3 fedtsyrer i modsætning til kærnefodring, som medfører forhøjet indhold af de problematiske omega 6 fedtsyrer. I øvrigt er der i det græsfodrede svinekød af den gamle sortbrogede race et meget lavt indhold af stoffet IGF-1, som er i søgelyset blandt kræftfremkaldende stoffer. Sundhedsmæssigt har konceptet derfor betydning for forbrugeren. Den sortbrogede landrace er også gode skovsvin. Med deres kraftige roden i skovbunden bringes jordens frøbank i spiring, så en artsrig flora derved frembringes. Altså styrkelse af skovens biodiversitet.

Læs mere på: www.velfærdsdelikatesser.dk

Mælk

Lotte Bach Larsen informerede om de igangværende nordiske undersøgelser omkring mælkekvalitet fra gamle racer under økologiske forhold, som for Danmarks vedkommende pågår på Aarhus Universitet under navnet "NordMilk projektet". Et projekt som sker i samarbejde med mejeriet Naturmælk, hvor seks af mejeriets mælkeleverandører afprøver 42 køer indsamlet fra i alt 4 besætninger. Racemæssigt er de fordelt med 28 RDM 1970, 2 SDM og 12 SJM. På mange måder ligner mælken fra de prøvede dyr andre racer. Der er dog fundet nogle sjældne proteinvarianter. Endvidere har mælken fra en RDM besætning et markant højere fedt- og proteinindhold. Et faktum som Lotte Bach Larsen sætter i forbindelse med den pågældende besætnings høfodring og lave mælkeudbytte.

 Med hensyn til SJM er founderbesætningen på Oregaard ikke medtaget, fordi den ikke malkes for tiden, og de fleste dyr som indgår blandt de nuværende forsøgsdyr er vist af den rekonstruerede jyske type. Efterfølgende fortalte Lotte Bach Larsen mig, at man med den igangværende undersøgelse opererer med nogle meget kortfristede bevillinger. Man overvejer om muligt senere at inddrage dyr fra flere andre avlere.

 Læs mere på: www.nordmilk.nordgen.org

Alt i alt var det et arrangement, der var værd at køre efter.

IMG 0651p

Bevaringsudvalgets formand, Knud Erik Sørensen, skabte god stemning, og sang for i højt humør med "Marken er mejet"

IMG 0714p

Her er det Jens Ole Mols der holder sin valgtale for forsamlingen. Kort efter kunne han til sin store glæde konstatere, at han var genvalgt til at repræsentere fåreavlerne i Bevaringsudvalget.

IMG 0653p

Bent Hindrup Andersen, Dyrenes Beskyttelse, talte om successen omkring konceptet Velfærdsdelikatesser.

IMG 0679p

Professor Lotte Bach Larsen er midt i nogle undersøgelser omkring mælkekvalitet hos kvæg af gamle danske racer. Undersøgelserne foretages i samarbejde med masterstuderende Anette Kienke Mikkelsen.                                                                                                                                                                                            

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo