DSC 9880x

                                                                                                                                                      Foto: Stig Benzon

Fra vort udsendte medlem i Grækenland, Hans Nebel, har vi modtaget følgende reportage:    

inklusive ”9. European Agrobiodiversity Seminar” plus ”Ekskursion til Lake Prespa 12. – 13, september 2015”

Ankomst onsdag den 9. september til hotellet og samling af deltagere fra hele Europa. Vi var omkring 40 deltagere: bestyrelsesmedlemmer, landerepræsentanter og gæster samt ansatte fra projektafdelingen i Schweiz og fra medlemsorganisationen med hjemsted i Holland.
Torsdag 10. sept. Seminaret: European seminar on Agrobiodiversity “Unrecognised and Isolated Populations of Rare Breeds and Varieties”.

Der var flere udmærkede indlæg fra forskere, der præsenterede deres arbejde med opsporing og opdagelse af gamle husdyrracer og gamle kulturplanter i fjerntliggende egne og på øer rundt i det ægæiske hav såvel som på øer vest for Grækenland. En yngre forsker præsenterede sit undersøgelsesarbejde i forbindelse med genetiske data med hensyn til bestemmelser af racer såvel som til sporing og hjælp til at undgå ødelæggende indavl. Amaltheia, organisationen for Rare Breed i Grækenland, har et stort materiale af pamfletter, hæfter og filer, der viser de forskellige racer, de arbejder med, og som de forsøger at samle og placere, for nogles vedkommende i isolerede områder – enten på øer eller i reservater. Seminaret blev på udmærket måde suppleret med besøg på udvalgte steder, såvel lørdag formiddag som på ekskursionen søndag, hundrede af kilometer fra konference stedet. En subjektiv vurdering vil være, at der i dyrematerialet, vi så, dér er der tale om ret blandede dyreforekomster, i hvert fald efter eksteriøret at dømme. Opsamlingen af heste i hundredevis og avlen med dem i isolerede områder vil sikkert fremover give mere homogene dyr. Udgangspunkter er tilsyneladende en broget skare – i hvert fald som de tog sig ud ikke alene farvemæssigt, men nok så meget fysiognomisk. Det samme kunne siges om de flokke af kvæg, vi så.

SAVE kvæg1

WP 20150912 11 20 53 Prox 

Får og geder

 Fredag den 11. sept. – Workshops og Rådsmøde - Til workshop-ens første session forelå: ‘Towards a stronger and broader SAVE Network (Presentation of an advisory report by Wageningen University MSc. students). Studerende fra universitetet havde siden sidste årsmøde indsamlet et materiale fra medlemsorganisationerne om deres ønsker og forventninger til SAVE Foundation. Rapporten blev præsentret af en studerende, der havde været med til at bearbejde svarene fra medlemsorganisationerne og til at skrive rapporten.
I den efterfølgende session deltog vi alle i en brainstorming: Hvilke emner og opgaver er vigtige for SAVE medlems-paraplyorganisationen at beskæftige sig med og at prioritere. Et sted mellem 60 – 70 forslag endte oppe på tavlerne, som af deltagerne til sidst prioriteredes med klæbemærker. Selv bidrog jeg bl.a. med et motiveret forslag om ”relationship to EU”. Min motivering var, at SAVE skulle kvalificere sig til at være medlemsorganisationernes talerør i EU-sammenhæng mht. at gøre EU opmærksom på Rare Breed-området: 1) EU´s forpligtelse til at holde medlemslande fast på deres opgaver og forpligtelser overfor sikring af internationale vedtagelsers gennemførelse vedr. Biodiversitet og Rare Breed 2) Sikre midler til gennemførelse af begge dele 3) At arbejde for, at tiltænkte midler til området blev annonceret og i praksis kom vort område til gode. Forslaget ”relationship to EU” fik stor tilslutning. En indvending var: Det er dyrt at skulle have en mand i Bruxelles! Svaret fra min side var: Et kvalificeret SAVE i EU-sammenhæng sikrer sig penge fra EU til både sig og sine.

Mødet sluttede med en opfordring til bestyrelsen om at gå hjem og arbejde videre ud fra de ønsker og retningslinjer, som klart var kommet til udtryk under hele forsamlingens medvirken.
Under Rådsmødet drøftedes bl.a. stedet for næste årsmøde 2016. Slovenien tilbød sig og blev accepteret. Der blev direkte spurgt til, om ikke Danmark ville være kandidat til mødet i 2017 eller 2018? Der sporedes en tydelig interesse i, at man snarest kunne mødes i Danmark til et årsmøde. Jeg svarede, at jeg naturligvis ville forelægge min organisation spørgsmålet. Det være hermed gjort.
Lørdag formiddag blev som nævnt brugt til besigtigelse af en hesteflok på flere hundrede heste samlet i én flok. En avler havde over nogle år avlet sine heste med EU-tilskud – et givtigt forehavende på de øde arealer, han havde til sin rådighed. Lige indtil han i 2012 og følgende år ikke fik så meget som én Euro udbetalt på grund af Grækenlands økonomiske situation. Han havde flere hundrede millioner kr. til gode nu. Eftermiddagen blev brugt til at køre flere hundrede kilometer til syd for Athen til Lake Prespa til en overnatning i nærheden. Dagen efter, søndag, var der ekskursion til Lake Prespa Nationalpark. Konkret besøgte vi et projekt med oprindeligt græsk kvæg under opdræt, isoleret på en ø i søen.
Køreturene gav muligheder for snakker ikke mindst om situationen lige nu i Grækenland: Socialt, politisk, menneskeligt, arbejdsmæssigt. Der var nogle, der var rigtig godt trætte af det hele, men de skulle igennem det. Det var der tillige en stærk bevidsthed om.

 Hans Nebel.

 

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo