10Lilli

Formanden Lilli Jensen og Marianne Schønemann- sidstnævnte blev valgt som kasserer

 2x

Johanne fra Hårslev forsamlingshus havde bagt kringle og lagkage i anledning af foreningen Gamle Danske Husdyrracers 30 års jubilæum. Rasmus Benzon glæder sig til kagen.

13x

Formandens beretning

Foreningen Gamle Danske Husdyrracers generalforsamling 27. november 2015 kl. 19 i Hårslev Forsamlingshus.
Formanden, Lilli Jensen, bød velkommen til de 19 deltagere. Lilli nævnte, at det i år er 30 siden foreningen blev stiftet under navnet ”Foreningen til bevarelse af levende dansk landbrugskultur” - bevaring af de oprindelige husdyrracer endnu før, der var noget der hed internationale konventioner på området. Interlaken Deklarationen og Biodiversitetskonventionen er senere forekomster efter problemet med indkrydsning af højtydende racer for at få større ydelse. Nogle var dengang - trods tidens modetænkning - opmærksom på vigtigheden af at bevare de gamle unikke danske husdyrracer. De tog selv skeen i egen hånd og satsede deres tid og penge på at finde og redde de tilbageværende ren-racede dyr. Det har kostet blod, sved og tårer – helt bogstaveligt - sagde hun og takkede på sagens vegne alle de, der ved deres valg og indsats gennem årene har æren for, at der overhovedet er dyr tilbage af de gamle racer. De fleste racer er stadig truede, men står ikke mere med 3 ½ ben i graven.
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt med følgende markerede dagsorden
1) Valg af dirigent – Rolf Dorset
2) Valg af referent – Hans Nebel
3) Valg af stemmetællere – Jørgen Mathiasen, Henrik Drud Christiansen5) Formandens beretning:
4) Godkendelse af forsamlingens beslutningsdygtighed og stemmeberettigede medlemmer. Alle er godkendte.
5) Formandens beretning:
Niels Stokholm og Ritas rejser verden rundt med filmen: ”Så meget godt i vente”.
En gruppe har været på ekspeditioner i Baltikum og Polen for at lede efter rester af Rød Dansk Malkerace og Anglerkvæg. Opsporingen resulterede i såvel sæd fra gamle danske RDM-tyre og levende efterkommere af RDM kvæget.
Biodiversitetsgårde i Danmark og den nye regerings svigt blev nævnt. Bladet Grøn Hverdag optog sidste år en artikel af Stig Benzon om Arkegårde. Det udviklede sig til, at der på Finanslov 2015 blev afsat 2,5 mio. kr. til Biodiversitetsgårde plus 2,5 mio. kr. de følgende tre år. Den nye fødevareminister har imidlertid skåret i beløbet samt fjernet, at det var målrettet
Biodiversitetsgårde.
Ø-kvæget er flyttet til Skovsgaard, Danmarks Naturfredningsforenings gods på Langeland.
GDH er nu medlem af SAVE Foundation, en international paraplyorganisation for bevarings foreninger i Europa. Vi har haft en repræsentant med til årsmødet i Grækenland og Danmark er opfordret til at være vært for årsmødet i 2017.
Ved vores mellemkomst har Knuthenlund fået røde køer af gammel type (RDM /Angler)fra Polen.
Hjemmesiden er blevet opdateret bl.a. med internationalt stof: Bevaringsarbejdet og dets opgaver og problemer rundt om i verden. Vi mangler dog stadig en del for at den er tilfredsstillende.
6) Regnskab ved kassereren – Foreningen har været uden den valgte kasserer, der er faldet fra. Foreningen har konstitueret Judy Carlsen som midlertidig fungerende kasserer. Marianne Schønemann tilbød sig som formel kasserer og blev valgt. Judy Carlsen fortsætter som bogholder. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

7) Valg af bestyrelse: Formand, næstformand samt et bestyrelsesmedlem skal vælges i ulige år – Lilli Jensen blev genvalgt som formand, Niels Stokholm som næstformand. Hans Nebel blev valgt som bestyrelsesmedlem.
8) Valg af to bestyrelsessuppleanter – Rolf Dorset blev genvalgt. Knud Theil blev nyvalgt.
9) Valg af en registreret revisor – Revisorfirmaet Villy Jensen, Søndersø, blev valgt.
10) Valg af revisorsuppleant – ingen valgt.
11) Indkomne forslag – ingen.
12) Eventuelt – Jørgen Nielsen fortalte om en oplevelse i tidernes morgen (1954) hvor han var til dyrskue på Bellahøj og overværede en ko kælve. Endvidere stod der en rædselsfuld københavner tøs og gjorde sig til. Det var Lilli har det efterfølgende vist sig. Tingene hænger sammen!
Fortælling om køb af en gård på Fynshoved. Fem produktionsgrise blev indkøbt. Kontakt til Stig og Niels Stokholm for køb af nye grise. Jerseykøer. Gårdbutik med forskellige madvarer i butikken. To et halvt tønder land. Nu efter tre år har familien fem tønder land og overskud på landbrug og gårdbutik. Sortbrogede grise. 34 grise. Tre generationer i tre linjer. Ønsker nye linjer.
Flere efterspurgte mulighed for at se, hvem der har hvilke racer på hjemmesiden.
Bedre medlemspleje er ønskelig.Efter generalforsamlingen viste Stig Benzon billeder fra turen i juni måned til Letland, Litauen og Polen. De øvrige fra ekspeditionen, Lilli Jensen og Hans Nebel, kommenterede sammen med Stig billederne og turens forløb og hændelser. Deltagerne i generalforsamlingen spurgte interesseret ind til, hvad der var kommet ud af turen, og hvad der ville kunne forventes fremover med hensyn til at drage nytte af forbindelserne til de besøgte lande og opsporingen genressourcer fra det gamle RDM-kvæg.

Referent Hans Nebel

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo