SAVE Foundations årsmøde 2017

 

blev afholdt i dagene 7. – 10. september i Portugal med deltagere fra organisationens 26 medlemsorganisationer og institutioner fra overalt i Europa. Undertegnede repræsenterede den danske medlemsorganisation: Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH.

 

 

SAVE er en spiller i EU på vegne af de tilsluttede organisationer indenfor Agro- biodiversitet med hensyn til bevaring af husdyrracer og gamle kulturplanter i henhold til internationale konventioner: Biodiversitetskonventionen, Interlaken-Deklarationen, FN`s vedtagelser og anbefalinger. SAVE repræsenterer den fælles sag i EU-sammenhæng og tager initiativ i EU Kommissionen, EC, med henblik på initiativer, der kræver EU-lovgivning eller udarbejdelse af regulativet for sikring af bevaringsarbejdet i EU. Senest har SAVE m.fl. taget initiativ til fri bevægelighed af genmateriale til over grænserne i EU til understøtning af kvalificeret avlsarbejde og videreudvikling af ren-avl med certificerede gamle husdyrracer i hele EU: IMAGE initiativet, hvis 2. møde blev afholdt i Estland den 27. august 2017. Se referat heraf andetsteds.

 

 

Det var et rigtigt godt møde, et rigtigt dejligt sted i Portugal, helt oppe i den nordlige del af Portugal i et gammelt kloster, som nu danner ramme om et landbrugsuniversitet med en campus – eller et sted de studerende kunne bo og have deres hverdag. Det var et spændende sted at være. Ikke mindre spændende var det at besøge og køre rundt i bjerg-naturparken, store fredede arealer, hvor deres små køer vandrede frit rundt. Hvad vi naturligvis ikke kunne se umiddelbart, det var, at samtlige køer havde hver deres bonde, som naturligvis kendte sine dyr, og ingen var i tvivl om, hvis dyr der hørte til hvor – en mærkningsordning sikrede dette. Vores guide i området, Rui Dantes, var som agronom ansvarlig for tilsyn med dyrene og for forbindelse med bønderne i området. Med i billedet hørte tillige en sen-sommer-festival i en af småbyerne i området med hele byen proppet med gøgl og handel og optræden i tidsbestemte dragter og dyrskue med det internationale SAVE Foundation-mødes deltagere som æresgæster. Traditionen bød, at alle de præmierede dyr skulle trækkes rundt i en fastlagt rute gennem byens gader med alle mødedeltagerne traskende bagefter – det sidste var dog nyt, naturligvis! Spørg lige til, om der var lokale folk, der deltog i skuet, skuende? Der var proppende fyldt med mennesker overalt. 

 

 

SAVE mødet: Det er et årsmøde med faste rammer og traditioner, bl.a. Arca Deli Award, se nederst, præmiering af produkter fra gamle husdyrracer.

 

 

Hvert deltagerland havde en få minutters præsentation vedr. status i arbejdet og satsningen. Rapport over foregående års arbejde og indsats i SAVE blev præsenteret og fremlagt – bl.a. IMAGE initiativet, som Foreningen Gamle Danske Husdyrracer har været med i lige fra begyndelsen. Nye initiativer blev vedtaget og givet mandat til.

 

 

Lige fra director of The SAVE Project Office, Waltraud Kugler, i august 2016 henvendte sig med anmodning om DGH´s bidrag til initiativet IMAGE, har vi bidraget med først en beskrivelse af arbejdet med opsporing og hjemtagning af gener fra den danske røde ko: Rød Dansk Malkerace, RDM 70.

 

 

På daværende tidspunkt havde vort team gennemført tre ekspeditioner i opsporingen af konserverede gener i form af tyresæd fra gamle RDM tyre, 40 til 50 år tilbage i tiden i henholdsvis: 1) Sydpolen, de nordlige Karpaterne, 2) Midtpolen og 3) Letland, Litauen og det nordlige Polen, over tre år. Senere på året 2016 gennemførtes endnu en ekspedition, denne gang til Estland – alle ekspeditionerne med overraskende resultater angående fund af såvel konserverede som levende genmaterialer. Spørgsmålet var og er: Hvordan får vi det hjemtaget og bragt i spil? Her kommer IMAGE ind i billedet. Der er naturligvis EU regulativer for området: gentransport over grænser. Regulativerne viser sig at være nødvendige mht. til at undgå sygdomsspredning, men også hindrende, når det kommer til fri bevægelighed over grænser. Selv de nyeste regulativer fra 1992, de tager ikke højde for fri bevægelighed i et moderne EU. De viser sig at være uklare. Fortolkningsvanskeligheder hæmmer og ødelægger brugen af gamle værdifulde gener I avlen. Der er brug for nye regulativer på området. Det arbejder IMAGE med.

 

 

 

 

Arca Deli Award 2017

 

http://www.save-foundation.net/images/Arca_Deli/Arca_Deli_Award_2017.JPG

 

 

At the occasion of the  24. SAVE annual meeting in Protugal the SAVE Council of Cooperation Partners presented for the 7. times the Arca Dei Awards for products out of rare breeds and varieties. The winners are:
-Patrijske, Alex Wieland, The netherlands, for a beer made from rare barley
-Arc farm Windeck, Lisa Anschütz for a bag made with leather from the rare Glan cattle
-Steinis-Arche GMBH, Armin Steiner, Switzerland, für salami and "Whiskey-Chneblei" - ham smoked with Whiskey, both from swallow bellied Mangalitsa pig.
-Feijao Tarreste, an endarngered bean variety could be tested within a delicious dinner with Cachena veal steak and Feijao Tarreste cooked with Brassica rapa
Once again exceptional and delicious products have been sent in. The winners will be shortly get the Arca Deli Certificate 2017

 

 

23. september 2017

 

Hans Nebel

 

Dansk repræsentant i SAVE Foundation                                                                                                                          

 

http://www.save-foundation.net/en/contacts/project-office

 

Gå til toppen

logo