Der indkaldes hermed til generalforsamling


Fredag d. 21. oktober 2010 kl. 18,00
I Hårslev Forsamlingshus ( 3-4 km. fra Oregård)
Bogensevej 56, Hårslev - 5471 Søndersø.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. godkendelse af forsamlingens beslutningsdygtighed og stemmeberettigede medlemmer.
5. Formandens beretning.
6. Regnskab ved kassereren.
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 registreret revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Indkomne forslag.
12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes fremmet til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har kun medlemmer, som har betalt kontingent. Dette kan undtagelsesvis ske ved indgangen til generalforsamlingen.
Hvis ikke andet fordres, foregår afstemninger ved håndsoprækning. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højest én fuldmagt pr. fremmødt medlem.
Der kræves et års medlemskab af foreningen, inden man er valgbar til bestyrelsen.
Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men af hensyn til det praktiske i forbindelse med arrangementet er det ønskeligt.


Med venlig hilsen

v/ formanden Knud Theil Nielsen

"Hjulbygård", Tunnelvej 10, Hjulby - 5800 Nyborg
tlf. 65 36 21 31 - 23 71 28 81
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.gamle-husdyrracer.dk


(21. september 2011)

Gå til toppen

logo