Der bliver noget at opleve for naturelskere ved Odense Fjor i år.
Ornitologer med julelys i øjnene kan meddele, at Havørnen er tilbage som ynglefugl i fjorden efter et fravær på omkring 100 år. Et ynglepar har slået sig ned på øen Leammer - en af de små øer syd for Enebærodde under godset Hofmansgave.

Der er lavet en afspærring på 400 meter fra øen, så de sjældne fugle kan få fred til at yngle. Det vil betyde at flere fugleinteresserede vil forsøge at opleve de store fugle fra det åbne vildtreservat på Enebærodde. Særlig hvis vi er så heldige at der kommer unger på vingerne. I forvejen er der store naturoplevelser på Enebærodde, som ud over sjældne fugle også har en bestand af Hugorme, som ellers på Fyn er meget sjældne. - Og så er det jo også på Enebærodde, at der de senere år om sommeren har græsset kvæg af den udryddelsestruede race, Sortbroget Jysk Malkekvæg.

Selvom Havørnen er sjælden med under 20 ynglepar i Danmark, så findes omkring 5.000 par i Norden. Til sammenligning findes der kun godt 100 køer tilbage af Sortbroget Jysk Malkekvæg.

 

Links til TV2-Fyn

gamle dyr 30-web

gamle dyr 31-web

Sortbroget Jysk Malkekvæg i naturpleje af vildtreservatet på Enebærodde.


(12. april 2010)

Gå til toppen

logo