Som det fremgår af vedlagte referat fra den ordinære generalforsamling
5. juli 2003, måtte på grund af tidnød punkterne "Valg til bestyrelsen" og "Eventuelt" udsættes til en ekstraordinær generalforsamling, der af generalforsamlingen besluttedes holdt indenfor en måned.


Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling


Onsdag den 6. august 2003 kl. 19.00


på formandens adresse:


Vandmøllevej 27
Davinde, 5220 Odense SØ


På generalforsamlingen skal vælges formand, næstformand og ét bestyrelsesmedlem, alle poster der ordinært er på valg i år.


Det skal oplyses, at formanden, Rolf Dorset, af private årsager ønsker at træde ud af bestyrelsen, og at næstformand Knud Dencker-Jensen har fremsat ønske om at trække sig på grund af voksende arbejdspres i sit firma.
Inga-Britt Olsen, der er på valg som bestyrelsesmedlem, har indvilget i at fortsætte.


Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til mulige kandidater.

Gå til toppen

logo