"Danske Tumlinger" er en fællesbetegnelse for mange specielle varianter af landets ældste duerace, som formentlig indførtes til landet fra Ostindien af Frederik II i sidste. halvdel af 1500-årene.

Den moderne tumling er i begyndelsen af forrige århundrede ændret til at være en meget højtrejst udstillingsdue.
Egentlig kan det siges, at den moderne type bærer falsk varebetegnelse, da disse udstillingsdyr nu har ændret den kropslige vægtfordeling derhen, at de har mistet evnen til under flugten at kunne slå baglæns koIbøtter.

Et stort antal opdrættere er engagerede i avlen af den moderne tumling, der nu findes i mere end et dusin forskellige typer - hver med adskillige farvevarianter.

Omkring 1980 opstod der blandt enkelte opdrættere, interesse for at genskabe datidens flyveduesport. Spørgsmålet, hvorvidt den gamle type tumlinger stadig fandtes, meldte sig derfor, og til alt held blev det snart besvaret positivt

Et par ældre dueholdere udenfor den almindelige opdrætterkreds havde i mangfoldige år hæget om deres stammer af oprindelige tumlinger. Det lykkedes de nye interesserede avlere at købe nogle enkelte, gode eksemplarer, som kom til at udgøre en del af grundlaget for den senere oprettede "Dansk F1yvedueklub".

Den gamle kolbøtteflyver findes i dag som ensfarvet i rød, gul og sort samt som mørke og lyse brandede og som skadetegnede, en tumlinge-type, som førhen var meget udbredt i de københavnske dueslag.

Den gammeldags tumling er stadig meget sjælden, og det vi1 kræve en endnu større avlerkreds, hvis typen kvalitetsmæssigt skal kunne bringes op på det høje niveau, som førhen var kendetegnende for vor nationale flyvedue.
 

Gå til toppen

logo