Forslag til udbygning af "Wilhjelm-udvalget" ide´ om afgræsning af fredede arealer.

Foreslaget er at supplere private avleres dyretilskud med en aflønning for udførte naturplejeopgaver for Miljøministeriet, så kunne det være med til at styrke de gamle racers overlevelsesmuligheder betydeligt, så Danmark bedre kan leve op til Biodiversitetskonventionens intentioner. Samtidig ville offentligheden i højere grad end nu, kunne glædes ved at betragte dyrene i forbindelse med besøg på udvalgte fredede områder.
sortbrogetko-gaes
(19. december 2002)

Gå til toppen

logo