Det danske team til opsporing af gener fra specielt Rød Dansk Malkerace, RDM 1970, bestod af Lilli Jensen, Stig Benzon og Hans Nebel fra 2014 til og med udgangen af 2015, derefter af Stig Benzon og Hans Nebel på Estland- Letlandsturen 26. – 30. sept. 2016, RDM 1970.

 

Ekspeditionerne

 

Vort team gennemførte tre ekspeditioner i opsporingen af konserverede gener i form af tyresæd fra gamle RDM tyre, 40 til 50 år tilbage i tiden i henholdsvis: 1) Det sydlige Polen, den nordlige del af Karpaterne, 2) Den midt-, sydlige del af Polen og 3) Letland, Litauen og det nordlige Polen, over tre år. Senere på året 2016 gennemførtes endnu en ekspedition, denne gang til Estland og Letland – alle ekspeditionerne med overraskende resultater angående fund af såvel konserverede som levende genmaterialer. Foruden RDM 1970-genmateriale stødte vi i sagens natur også på Angler Kvæg-materiale. Konkret undersøgte vi foreliggende materiale om kvægracernes tilstedeværelse i fortid og nutid i stambøger og artikler og billeder, visende avlen årtier tilbage. Vi besigtigede dyr og besætninger i levende live i stalde og på marker og udvekslede erfaringer om dyrenes historie gennem tiden, deres egenskaber med hensyn til robusthed, vitalitet, levetids længde, ydelsesevner og reproduktionsevner m.m. Dyrenes eksteriør blev vurderet og noteret og taget billeder af. Der blev forhandlet med ejerne af dyrene om køb af sæd, embryoner og/eller levende dyr. Alsforeninger blev besøgt og forhandlet med om sikring af valide avlsdata og gennemførelse af nødvendige veterinære undersøgelser og logistiske foranstaltninger i forbindelse med emnernes transport til Danmark.

 

 

Spørgsmålet var og er stadigvæk: Hvordan får vi det ønskede genmateriale bragt hjem og bragt i spil? Her er IMAGE-initiativet meget belejligt kommet ind i billedet. Der er naturligvis EU regulativer for området: gentransport over grænser. Regulativerne viser sig at være nødvendige mht. til at undgå sygdomsspredning, men også hindrende, når det kommer til fri bevægelighed over grænser. Selv de nyeste regulativer fra 1992, de tager ikke højde for fri bevægelighed i et moderne EU. De viser sig at være uklare. Fortolkningsvanskeligheder hæmmer og ødelægger brugen af gamle værdifulde gener I avlen. Der er brug for nye regulativer på området. Det arbejder IMAGE med.