Bevaringsrace     EU-notificerede beløb Udbetalte dyretilskud Avlerens tab
               Kr.          Kr.        Kr.
             
Den Jyske Hest     14.000 1.000 13.000
             
Frederiksborghesten   17.000 2.000 15.000
             
Knabstrupperhesten   11.000 2.000 9.000
             
Hingste af truede racer   3.000 3.000 0
             
Rød Dansk Malkerace anno 1970 3.709 1.725 1.984
             
Sortbroget Dansk Malkerace   5.110 1.725 3.385
             
Dansk Korthorn     4.451 1.725 2.726
             
Jysk Kvæg     4.535 1.725 2.810
             
Agersø Kvæg     4.451 1.725 2.726
             
Avlstyre af truede racer   3.200 3.000 200
             
Sortbroget Landrace Svin   8.624 700 7.924
             
Orne af Sortbroget Landracesvin 4.000 1.500 2.500
             
Dansk Landracesvin anno 1970   9.293 2.000 7293
             
Orne af Landracesvin anno 1970 4.000 3.000 1.000
             
Dansk Landfår     532 260 272
             
Hvidhovedet Marskfår   532 260 272
             
Væddere       726 520 206
             
Dansk Landraceged     589 450 139
             
Bukke       696 696 0

De anførte EU notificerede beløb bygger på de beregninger som Fødevareministerit fik Københavns Universitet ved Jakob Vesterlund Olsen, Sektion for Prouktion, Markeder og Politik, til at foretage. Beregningerne bygger på ydelsestal, som stammer fra DCA Rapporten, "Danske Husdyrgenetiske Ressourcer", AU, 2012 ved Lydia Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, AU. Ydelsestallene er i adskillige tilfælde ikke aktuelle valide ydelsestal, sådan som EU kræver det! I en række tilfælde, som inden for malkekvægracerne, er ydelserne opgivet for høje i forhold til aktuelle gennemsnitlige ydelser, hvilket har influeret i nedadgående retning ved beregningerne af dyretilskuddet.

Hvor intet andet er anført drejer beløbene sig om hundyr. Avlerens tab er beregnet som differencen mellem det dyretilskud, som Fødevareministeriet sendte til notifikation i 2015, og af EU blev notificeret, samt det beløb, som samme ministerium i realiteten udbetaler ud fra anbefaling af Bevaringsudvalget.

Med hensyn til KBH.´s Universitets beregninger af dyretilskud til Sortbroget Landracesvin er resultatet incl. opdrættet /slagtesvin, hvor Fødevareministeriets dyretilskud i praksis ikke indbefatter slagtesvin.

GDH 16. 1. 2017

Venlig hilsen
Hans Nebel

Gå til toppen

logo