Catharina Holm skriver 4. juli 2018 bl.a.:

”Kære GDH formand og bestyrelsesmedlemmer, 

Jeg vil takke for den fine respons jeg fik på min henvendelse! 
Det var for mig en stor lettelse, at så mange af dyrene ville have kunnet få gode nye hjem.
Hvis politikerne havde fremturet.
Dog var det ikke muligt at finde nye hjem til de to gamle jyske heste. Og de har det også bedst ved at ikke flyttes.
Beklager, at nogle har brugt tid på at kontakte Helsingør kommune. Men på det tidspunkt kunne jeg jo ingen vide, at politikerne ville besinde sig!

Politikerne i Helsingør lavede en kovending! Dyrene må blive på Flynderupgård.”

 

https://www.helsingordagblad.dk/2018/07/03/politikere-dropper-besparelse-dyr-paa-flynderupgaard-er-reddet/

Tillykke med sejren, Catharina! I fortjener den!

Lige en tydeliggørelse fra min side vedrørende dyretilskud. Man kan ikke tale om, at der skulle være noget med snyd eller svig. Én ting er. hvad EU-Kommissionen har notificeret/godkendt til udbetaling af dyretilskud i Danmark. En anden ting er, hvad danske politikere beslutter sig for, hvad størrelse af dyretilskuddet aktuelt skal være i Danmark - pt. cirka halvdelen af det godkendte EU-tilskud. En tredje ting er proceduren/den danske stats forberedelse af materialet eller grundlaget for EU-Kommissionens stillingtagen til en notifikation. Som du allerede har færten af det, så har jeg/vi gjort gældende overfor Fødevareministeren, at det fremsendte statistiske materiale til EU-Kommissionen vedrørende mælkeydelse hos konkret den røde danske ko: Rød Dansk Malkerace 1970, dette materiale er af ældre dato, og i øvrigt fra en elitebesætning, specielt kendt i sin tid som en højtydende besætning pga. avlerens satsning og udvælgelse af specielt højtydende dyr i sit avlsarbejde, mens andre udvælgelseskriterier blev nedtonet - en dygtig og værdsat avler i sin tid!

Det EU-Kommissionen fordrer, det er repræsentative ydelsestal fra aktuelle bevaringsdyr, som skal nyde godt af dyretilskuddene. Sagt på anden måde: Ydelsestal fra de dyr, vi har stående i vore stalde og gående på vore marker af bevaringsdyr i dag. Størstedelen af vore bevaringsdyr i dag indenfor kvæget, det er dyr, der ikke har været malket i generationer. Deres malkeevne/ydelsestal er i sagens natur ringere end tidligere tiders elitedyrs - selv indenfor samme malkerace! Deraf forvridningen eller falskheden: Det falske beregningsgrundlag! I stedet for at få præsenteret de lavere ydelsestal for de aktuelle repræsentative bevaringsdyr at vurdere ud fra, så fik EU-Kommissionen de højere ydelsestal fra elitebesætningen i fortiden at arbejde med og fastsætte støttebeløbet efter, som danske politikere så kan fastsætte danske tilskudsbeløb efter, max.

I svaret fra Fødevareministeren på min henvendelse får jeg et henholdende svar i retning af, at det er danske politikeres ret at afgøre, om de vil udbetale halve eller hele beløb i henhold til EU-Kommissionens notifikation - eller mere substantielt: Et spørgsmål om, hvorvidt den danske stat skal støtte med halv eller hel underskudsdækning til avlerne af bevaringsdyr.

Der foreligger videnskabelige undersøgelse af driftsregnskaber for kvæglandbrug med bevaringsdyr sammenlignet med driftsregnskaber for almindelige gennemsnitlige kvæglandbrug i Danmark. I oplægget til EU-Kommissionen taler og argumenterer den danske stat bemærkelsesværdigt med fuld underskudsdækning til landbrugere med bevaringsdyr. I praksis - efter EU-notifikationen - betaler den danske stat halv underskudsdækning til bevaringsavlere med gamle danske kvægracer!

Venlig hilsen

Hans Nebel, formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

Webmaster

Gå til toppen

logo