Avleren skal have mulighed for at have sit personale og sin faglige ekspertise på plads på bedriften under kontrolbesøget.

Ifølge landbrugsjurist bekræfter en ny EU-dom, at landmænd har krav på beskyttelse mod myndigheders indtrængen uden samtykke.

I en helt ny dom fra EU-Domstolen afsagt tirsdag i sidste uge fastslås, at de franske myndigheders indtrængning hos en fransk vinbonde var retsstridig. Ifølge dommens konklusion var det ulovligt, da myndighederne i forbindelse med en uanmeldt kontrol trængte ind hos Château du Grand Bois den 27. august og den 15. september 2009 uden at have opnået samtykke fra vinbonden. Det påpeger jurist hos advokatfirmaet Sønderby Legal Agro, Trine Trærup Olsen.

"Det, der gør dommen særligt interessant er, at de franske kontrollanter havde hjemmel til at foretage uanmeldt kontrol. Men uanmeldt kontrol er ikke det samme som hjemmel til indtrængning", siger hun.

Ikke automatisk ret

EU-Domstolen fastslår, at selv om de franske landbrugsmyndigheder i EU-reglerne havde hjemmel til at lave uanmeldt kontrol, kunne de franske myndigheder ikke uden landmandens samtykke gå ind på landmandens marker, uanset om de er hegnet ind eller ej.

Samtidig peger hun på, at EU-Domstolen også afviser argumentet fra den franske regerings side, at landbrugere ved at ansøge om EU-støtte indirekte giver tilladelse til at kontrollører bare kan gå ud i markerne…

Gør krav

Sønderby Legal vurderer, at samtlige landmænd bør kræve, at hver gang myndighederne foretager kontrol, så skal landmanden give samtykke, inden myndighederne trænger ind på ejendommen. Hvad enten det så er kontrol af en dyrebesætning, af pligtige efterafgrøder eller af andre krav fastsat i lovgivningen. På den måde vil landmanden have mulighed for altid at være til stede med det personale og de fagfolk, som bedst kan bistå ham/hende.”

Landbrugsavisen Mandag 20. august 2018

Skrevet af Frederik Thalbitzer”

22. august 2018

Webmaster

Gå til toppen

logo