EU Preparatory Action on EU Plant and Animal Genetic Resources in Agriculture II: Final Conference

Endvidere deltog GDH i EU-mødet i Nantes i Frankrig i tiden 6.-7. september 2018 - Konference om EU´s planer for plante- husdyrgenetiske ressourcer

Konferencen samlede 130 deltagere fra overalt i EU, videns-folk såvel som praktikere, der bidrog med oplæg og indlæg om, hvad det er, der er brug for i EU Kommissionen såvel som i EU-Parlamentet, at der laves EU-regler og lovgivning om med hensyn til adækvat støtte til bevaringsavl overalt i EU for at redde og bevare unikke husdyrracer i EU-regi og støtte til bevaring af gamle plantersorter overalt i EU.

Læs referatet fra mødet samt forslaget, som GDG stillede til vedtagelse, helt eller delvist i EU-regi.

Konference om EU´s planer for plante- husdyrgenetiske ressourcer

i Nantes, Frankrig, 6.-7. September 2018

Den 6.-7. September fandt ´den anden konference i EU's forberedende foranstaltning´ sted i Nantes, Frankrig. Mere end 130 deltagere deltog for at få oplysninger om EU's handlinger og strategier – i forbindelse med EU´s forberedende aktioner vedrørende bevaring af plante– og husdyr-genetiske ressourcer i landbruget. EU lægger vægt på en bæredygtig forvaltning af de genetiske ressourcer, herunder en indsats for at bevare Europas genetiske diversitet inden for landbruget - i EU's biodiversitetsstrategi 2020. I denne konference blev to "forberedende foranstaltninger vedrørende EU's plante- og dyregenetiske ressourcer i landbruget" lanceret af EU-Kommissionen (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) som følge af et initiativ fra EU-Parlamentet i 2014.

Formålet med den første forberedende foranstaltning var at forbedre kommunikationen, udvekslingen af ​​viden og netværk mellem aktørerne for bevarelse af plante- og dyregenetiske ressourcer i landbruget i EU. I denne den anden forberedende foranstaltning i perioden: januar 2016 - december 2018, er valoriseringen (det at finde frem til udbredelsen og nytten), af ​​plante- og dyregenetiske ressourcer, det primære mål.

På www.geneticresources.eu/ecompendium/valorisatio n-projekter kan et e-kompendium vedrørende de 52 valoriserede projekter opdelt i 28 anlæg og 28 dyreprojekter ses på et kort. Ved at klikke på projektet findes der en pdf med information om projektet og kontaktoplysninger.

Inden for den anden ´forberedende indsats´ med emnet: valorisering, deltog der fire projekter i undersøgelsen. Alle projekter udviklede en passende markedsføringsstrategi: Fra Overvågning af forbrugergrupper, opsætning af landbrugerens produktionsenheder for bedre samordning af vækst og salg, opbygning af værdikæder og strategier for forbrugerkommunikation og markedsføring, samt de kulturelle aspekter af agro-biodiversitet i en region, hvor de forskellige muligheder for værdiansættelse blev vist. Efter præsentationer af projekterne og en paneldiskussion kunne nogle af de præsenterede produkter smages på en meget kommunikativ og varieret stand-up snack om aftenen.

Næste dags konference fandt sted på "Fête des la vache nantaise, le rendez-vous des races locales-festivalen" i landsbyen: Dresny-Plessé nær Nantes. Partnerland for festivalen var Baskerlandet.

I 8 arbejdsgrupper blev der udarbejdet et udkast til en "Brugervejledning til lokale projektfremmere for indledning af valoriseringsprojekter". Efter gruppearbejdet nød deltagerne forskellige Gwell retter, ud af ´pid noir´ kvægvaloriseringsprojektet sammen med en lokal kalkunlunch.

En konklusion var, at den nyeste teknologi i forskellige arter og projekter til bevarelse af agro-biodiversitet varierer fra sted til sted,og fra sort til sort. Spredningen af ​​den endelige brugervejledning og de øvrige resultater af konferensen bør formidles - ikke kun på EU-plan, men også inden for ikke-EU-lande, og især til nationale landdistrikts-net. Endnu engang viste det sig, hvor vigtig gruppe- og samarbejdsmodellen er i operationelle partnerskabs undersøgelses-projekter. Værktøjet er på plads mht. at starte aktiviteter i ​​EIP. Et nøgleelement i EIP-landbrug og innovation er samarbejdsmodellen. I øjeblikket forventes der at være 2300 operationelle grupper (se: https://ec.europa.eu/eip/agriculture)

SAVE Foundation har rapporteret fra EIP og de operationelle grupper flere gange på Facebook og i artikler. De endelige publikationer af det praktiske udkomme fra konferencen vil blive offentliggjort i første kvartal 2019. Resultaterne vil også være tilgængelige i EU's boghandel (se nedenstående) samt på GD Agri websted. (https://publications.europa.eu/en/web/generalpublications) og på https://ec.europa.eu/agriculture).

Efter afslutningen af ​​konferencen vil resultaterne blive forelagt og drøftet i EU-parlamentet med henblik på EU´s politik angående plante- og dyregenetiske ressourcer i landbruget på EU-plan i fremtiden. Derfor er det vigtigt at kontakte en EU-delegeret i dit land og fortælle og bruge argumenterne og ønskerne fremført på konferencen. Vi vil holde dig løbende orienteret mht. nyheder på området!

 

Se det originale referat på www.save-foundation.net SAVE e-News Edition 3 / 2018.

Google oversættelse med forståelses rettelser af underegnede deltager i konferensen.

Hans Nebel, dansk repræsentant i SAVE Foundation, formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

16. oktober 2018, Hans Nebel - www.gamle-husdyrracer.dk                  Webmaster

Gå til toppen

logo