Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH, har ved sin repræsentant i den europæiske paraplyorganisation for avlere af gamle husdyrracer og dyrkning af gamle plantesorter: SAVE Foundation, deltaget i to europæiske møder i sensommeren – henholdsvis i 3. IMAGE Dialogue Forum, afholdt i Zagreb i Kroatien den 24. august 2018 med emnet: "Bevaringsøkonomi: Økonomisk afvejning mellem genbank og in-situ bevarelse”.

IMAGE er et EU-støttet Forum, der arbejder med sikring af fri bevægelse over grænserne af genmateriale under sikrede veterinære standarder.

Læs referatet fra mødet!

 

 

 3. IMAGE Dialogue Forum – rapport, SAVE e-News Edition 3 / 2018

Bevaringsøkonomi – Avl med sjældne gamle husdyrracer

Inden for rammerne af H2020 (nr. 677353) projekt IMAGE (innovativ forvaltning af dyregenetiske ressourcer)[1] fandt det tredje dialogforum sted i Zagreb i Kroatien den 24. august 2018 med emnet: "Bevaringsøkonomi: Økonomisk afvejning mellem genbank og in-situ bevarelse”.

Indledende præsentationer:

 

Dominic Moran, SRUC (Skotlands Rural College), Edinburgh, forklarede og præsenterede en ny videnskabelig tilgang til et mere effektivt ex situ konserveringsbegreb.

En af Dominic Morans forskningsresultater var, at det var nødvendigt med et bevarings strategi, som tillod genbanker på tværs af landegrænser. Endvidere identificerede professoren forskellen eller gabet, der er mellem harmonisering af ex situ-samlinger, af genomisk (fx DNA, blod, væv) og reproduktiv germ-plasma (fx sæd, embryoner). Bevaringsavl og genbank-samlinger involverer talrige biologiske, institutionelle og økonomiske udfordringer. Et af resultaterne var for ham at se: nødvendigheden af en lagringsstrategi, der muliggør grænseoverskridende samlinger. Det er imidlertid vanskeligt at indse og gennemføre disse på grund af handels- og sanitetsreglerne. Valg af racer og genbanker indebærer klart talrige bioteknologiske, institutionelle og økonomiske udfordringer, der kan informeres om og tydeliggøres ved hjælp af matematiske modeller af omkostnings effektiv opdræt. Scenarier, som omfatter økonomisk afkast i forbindelse med bevaring af gamle racer. Disse skal udforskes – ned hensyn til vægt/rang af hver race, baseret på deres forskellige egenskaber.

Adam Drucker, Bioversity International, Rom, præsenterede et Overblik over Genetisk e Ressourcer og deres bevarelse og brug ud fra´ in situ bevaring´.

Der blev præsenteret en række vurderingsmetoder, beslutnings støtteværktøjer og forskningsresultater, relateret til økonomien i forbindelse med bevarelse og brug af AnGR (dyregenetiske ressourcer). Undersøgelser viste sig at fremhæve præference- og rangeringsmetoder med henblik på at vise betydningen af ​​AnGR-værdier, der ikke afspejles på markedet. Disse AnGR (dyregenetiske ressourcer) kan kun sikres gennem implementering af bevaringsstrategier i bedriften. Der er en relativ begrænset interaktion mellem dyre- og plantegenetiske ressourceforskere og udviklingspraktikere, men det er klart, at der i hvert fald - i underområdet for økonomi med genressourcers brug og bevarelse – dér er der et stort potentiale for gensidig læring og samarbejde, som bør fremmes yderligere. Et sådant samarbejde ville lette gennemførelsen af ​​´den globale handlingsplan´ og af ´konventionen om biologisk mangfoldighed´ i forbindelse med AnGR (dyregenetiske ressourcer).

Fire spørgsmål er blevet drøftet i arbejdsgrupper: Bl.a. spørgsmålet: Har det offentliges præferencer og tendenser en rolle at spille i forbindelse med: Hvad vi bør bruge af midler i ´ex situ bevarelse´? Svar, sammendrag: Publikum ændrer sig hurtigt og bevarelse af genressourcer (konserveret, såvel som i levende live) er et langsigtet opgave. Derfor bør offentligheden ikke kontrollere målene, men det er vigtigt at udnytte og bruge det offentliges præferencer, forkærlighed.

Se alle spørgsmål og svar på www.save-foundation.net SAVE e-News Edition 3 / 2018.

Google oversættelse med forståelses rettelser af underegnede deltager i konferensen.

Hans Nebel, dansk repræsentant i SAVE Foundation, formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

16. oktober 2018, Hans Nebel - www.gamle-husdyrracer.dk

 

[1] "Innovative Management of Animal Genetic Resources" (acronym IMAGE) is a project funded by the Horizon 2020 Research and Innovation Programme of the European Union.

Webmaster

Gå til toppen

logo