Henvendelse Til Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen!

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH, anmoder herved om sikkerhed for, at bevaringsavlere med malkende kvæg for i den resterende periode af indeværende EU-notifikationstid får tilskud til deres aktuelle dyr på grundlag af en rettet tilskudsordning - baseret på reelle ydelsestal for nuværende aktuelle bevaringsdyr fra gamle danske kvægracer.

Det ville være fair og passende, at avlerne tillige får kompensation for de tab, som bevaringsavlere notorisk har lidt i indeværende EU-notifikationsperiode - i forbindelse med statens anvendelse af et ydelsestal på 6669 kg mælk, hentet fra en elitebesætning i fortiden, fremfor fra aktuelle nuværende bevaringsdyr - fra oprindelige gamle danske kvægracer, som hele sagen drejer sig om - med deres officielt kontrollerede ydelsespræstationer. Ydelsestal fra disse dyr ligger mindst en tredjedel under ydelsestallet, som staten anvendte overfor EU i forbindelse med nuværende EU-notifikation, for år tilbage. EU fordrede og fordrer valide oplysninger i forbindelse med notifikation af støttebeløb: Valide tal fra aktuelle dyr, der skal støttes nu og i fremtiden.

Vi må forvente, at kompensationen udregnes og beregnes videnskabeligt vedrørende de lidte tab: afstedkommet sm nævnt af fejlberegninger vedrørende nuværende aktuelle gamle kvægracers ydelsestal, sammenholdt med det i sammenhængen anvendte ´fiktive´ tal fra elitebesætningen i fortiden, som i EU-notifikationen i 2015 blev bestemmende for - i fastlæggelsen af: EU´s godkendte støttbeløb til gamle danske kvægracer - til ugunst og tab for nuværende bevaringsavlere med bl.a. den malkende kvægrace af vor nationale røde danske ko, RDM 1970.

Avlsforeningen Gamle Danske Husdyrracer vil sammen med vore avlere med glæde modtage ministeren til et besøg med henblik på en besigtigelse af de aktuelle bevaringsdyr fra gamle danske kvægracer herunder vore malkende kvægbesætninger.

24. oktober 2018

Venlig hilsen

Hans Nebel, Flordalsvej 25, 4520 Svinninge - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 45-59271416

formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer - avlsforening for Rød Dansk Malkerace 1970, Sortbroget Jysk Malkekvæg, Ø-kvæget og Dansk Malkekorthorn www.gamle-husdyrracer.dk

Dansk repræsentant i Europæisk avlerforening for gamle husdyrracer og gamle plantesorter:

SAVE Foundation SAVE Foundation www.save-foundation.net

Webmaster

Gå til toppen

logo