Sortbroget Jysk Kvæg - Foto Stig Benzon

  Sortbroget Jysk Kvæg m.m. Foto Stig Benzon

 

 

 

Godt nytår til foreningens medlemmer og interesserede i bevaring af gamle danske husdyrracer!

Avlen med gamle danske husdyrracer står overfor sin måske største udfordring i flere år ifølge forskere, og avlere, der kan blive tvunget ud i en situation, hvor vore oprindelige gamle danske husdyrracer som vor nationale ´røde danske ko´, ”Rød Dansk Malkerace, RDM 1970”, den eneste af sin art i verden – den går fra at være ´en truet art´, sådan som den er karakteriseret af FN´s landbrugsorganisation, FAO, til at være en katastroferamt kvægrace på vej til udslettelse.

En yderligere reduktion i antal af f.eks. levende RDM 1970-kvæg minimerer muligheden for videre kvalificerede bevaringsavl med de efterhånden sjældne dyr i verden. FAO har sat standarden for bæredygtig kvalificeret avl med gamle husdyrracer til 1000 dyr. Normer, som Danmark har tilsluttet sig! Her i oprindelseslandet for RDM 1970-kvæg findes der højt sat omkring 300 ren-avlede dyr af racen tilbage med udgangen af 2018.

Desværre må vi konstatere, at andre af vore gamle danske husdyrracer lider under den samme skæbne, enkelte er så godt som udryddet: Det danske landracesvin, bacongrisen, den findes der kun enkelte eksemplarer tilbage af. Enhver kvalificeret videreavl med racen er nu næppe længere mulig, frygter forskerne.

I Finansloven for 2019 har regeringen nedskåret støtten til bevaring af gamle danske husdyrracer fra 6.8 til 4.2 mio. kr. I samme lov er der til sammenligning afsat syv mio. kr. til pensionering af tre gamle cirkuselefanter i 2019. Man kan kun glædes over, at vi lever i et så rigt et land, at politikerne har råd til at gøre noget for de indiske elefanter, men samtidig må man spørge:

Hvad sker der på Christiansborg, når vore gamle husdyrracer, repræsenterende Danmarks levende kulturhistorie, en uerstattelig genmasse fyldt med egenskaber for fremtidens avl og fødevarer , notorisk sendes ud over afgrundens rand ved i den grad at blive svigtet på Finanslov 2019?

I Foreningen Gamle Danske Husdyrracer mærker vi og ved vi, at der er mange i Danmark, der ønsker at bakke op om, at der skal værnes om eksempelvis vor nationale oprindelige ´røde danske ko´ og de andre oprindelige gamle danske kvægracer: ”Sortbroget Jysk Malkeko” med flere – tillige med vore gamle danske hunde- og hønseracer og endnu flere af vore unikke gamle danske husdyrracer, med deres identiteter, fremavlet af danske bønder og dyreelskere gennem generationer i årtier, ja århundreder.

Forening Gamle Danske Husdyrracer forsøger at fortsætte sin indsats i 2019 for bevaringen af disse for os umistelige unikke skabninger – sammen med alle, der vil være med. Udmeldingerne fra ledende forskere på Foulum, Aarhus Universitet, om at Fødevareministeriet er nødt til at handle hér og nu, og finde de nødvendige penge til en kvalificeret redningsaktion for specielt de gamle nationale og særdeles truede svine- og malkekvægracer, giver os trodsalt håb i mørket.

Godt Nytår!

 

Webmaster  

 

Gå til toppen

logo