GDH beretning generalforsamling 6. april 2019 - som supplement til beretningen godkendt GDHs generalforsamling 20. oktober 2018

GDH har med flere af sine avlere, heraf flere bestyrelsesmedlemmer, deltaget flittigt i projektet ”Kompetenceopbygning på Biodiversitetsgårde – faglig udvikling, forretningsplan og formidling” i adskillige møder og gårdbesøg i efteråret 2018 – og ikke mindst bidraget til udviklingen af koncepter til fremtidig bevaringsavl på certificerede arkegårde med kvalificeret rådgivning, udvikling af samarbejde i netværk avlerne imellem gennem erfa-grupper med erfaringsudveksling og op-følgende indsatser til styrkelsen af bevaringsavlen samt indsamling af viden og vidensdeling.

I afslutningskonferencen i december 2018 deltog og bidrog GDH medlemmer med oplæg og indlæg i debatten og bidrog således til konklusionerne i slutdokumentet for projektet.

GDH deltog i pressekonferencen i forbindelse med og efter afslutningskonferencen i slut december og begyndelse af januar 2019 med indlæg i Radio, TV og den skrevne presse. Det har givet en række henvendelser, hovedsagelig fra nye interesserede bevaringsavlere, der beder om hjælp til at komme i gang med bevaringsavl og køb af bevaringsdyr. Henvendelserne er fulgt op.

I ét tilfælde har formanden efter anmodning besøgt et avlssted: ”Husmandsstedet Fredensdal” under Samsø Museum, under medvirken af Moesgård Museum.

Husmandsstedet Fredensdal havde i efteråret 2018 udsat alle sine dyr for her i foråret 2019 alene at indsætte dyr i bevaringsavl – Husmandsstedet skulle nu ikke alene være med husdyr, sådan som den havde været det fra i begyndelsen af 1900-tallet, men med gamle danske husdyrracer i ren-avl – kendt fra 1900-tallet op til 1970. Folkene bag Husmandsstedet Fredensdal - med Samsø Museumsfolkene som deltagere tillige med rådgiver fra Moesgaard Museum - deltog ivrigt i debatten om konceptet og anskaffelse af de rigtige dyr.

Efterfølgende er der udvekslet forslag til køb af dyr: Den danske landgås; den danske landand; danske landhøns; danske landracegeder; RDM 1970 og en fjordhest. Der er udarbejdet oplysningsskilte til opstilling på dyreracernes lokationer. Pt. er de forskellige dyr på vej til Husmandsstedet Fredensdal, stort set. Åbningen af sæsonen sker 16. april 2019 for husmandsstedets vedkommende.

Politisk har GDH fortsat sit lobby-arbejde med henvendelse til regering og Folketing med henblik på at opnå adækvate tilskud til bevaringsavlere til dækning af underskud i bevaringsavl -sammenlignet med traditionelle landmænds indkomstforhold.

Webmaster

 

 

Gå til toppen

logo