Avlen med gamle danske husdyrracer står overfor sin måske største udfordring i flere år ifølge forskere, og avlere, der kan blive tvunget ud i en situation, hvor vore oprindelige gamle danske husdyrracer som vor nationale ´røde danske ko´, ”Rød Dansk Malkerace, RDM 1970”, den eneste af sin art i verden – den går fra at være ´en truet art´, sådan som den er karakteriseret af FN´s landbrugsorganisation, FAO, til at være en katastroferamt kvægrace på vej til udslettelse.

En yderligere reduktion i antal levende RDM 1970-kvæg minimerer muligheden for videre kvalificerede bevaringsavl med de efterhånden sjældne dyr i verden. FAO har sat standarden for bæredygtig kvalificeret avl med gamle husdyrracer til 1000 dyr – en norm, som Danmark har tilsluttet sig! I oprindelseslandet Danmark for RDM 1970-kvæg findes der højt sat omkring 300 ren-avlede dyr af racen tilbage med udgangen af 2018.

Desværre må vi konstatere, at andre af vore gamle danske husdyrracer lider under den samme skæbne, enkelte er så godt som udryddet: Det danske landracesvin, bacongrisen, den findes der kun enkelte individer tilbage af. Enhver kvalificeret videreavl med racen er udelukket.

I Finansloven for 2019 har Dansk Folkeparti og regeringen nedskåret støtten til bevaring af gamle danske husdyrracer fra 6.8 til 4.2 mio. kr. I samme lov er der afsat syv mio. kr. til pensionering af tre gamle cirkuselefanter i 2019. Politik er ikke mindst et spørgsmål om prioritering af vores fælles midler – penge at gøre godt med. Dansk Folkeparti og regeringen har tydeliggjort deres prioritering.

I Foreningen Gamle Danske Husdyrracer mærker vi og ved vi, at der er mange i Danmark, der ønsker at bakke op om, at der skal værnes om eksempelvis vor nationale oprindelige ´røde danske ko´ og de andre oprindelige gamle danske kvægracer: ”Sortbroget Jysk Malkeko” med flere – tillige med vore gamle danske hunde- og hønseracer og endnu flere af vore unikke gamle danske husdyrracer, med deres identiteter, fremavlet af danske bønder og dyreelskere gennem generationer i årtier, ja århundreder.

Forening Gamle Danske Husdyrracer fortsætter sin indsats i 2019 for bevaringen af disse for os umistelige unikke skabninger – sammen med alle, der vil være med, selv under svigtende offentlige omstændigheder. Vi tror på en bedre tid end den nuværende i bevaringsavlen – ikke mindst med, ser vi frem til: folkelig opbakning! Godt arbejdsår til alle i bevaringsavlen i Danmark i 2019!

Webmaster

Gå til toppen

logo