Tillykke med valget til alle til Folketinget på Grundlovsdag og tillykke til os alle med det nye Folketing!

Lars Løkke regeringen har været en katastrofe for området og sagen - med tilbageslag for bevaringsarbejdet i Danmark med uoprettelige skader med tab af flere tiårs avlsarbejde konkret med avlere, der er gået konkurs eller er holdt op og adskillige af deres dyr med uerstattelige gener er gået tabt for altid. Vi står i en for nogens vedkommende: katastrofesituation med trussel om yderligere uerstattelige tab. Vi sætter vores lid til, at det nye flertal i Folketinget vil gribe ind og rette op på bevaringsarbejdet i Danmark endnu mens tid er.

Regeringens føjelighed og følgagtighed overfor industrilandbruget har i bevaringsavlen ført til nedskæringer og sletning af konkret - i 2015 projektet: Biodiversitetsgårde, 10 millioner kr. over 4 år, vedtaget i Folketinget dec. 2014, slettet med en kuglepen af Eva Kjer Hansen i 2015 med bemærkningen: pengene kan bruges bedre et andet sted; i Finansloven 2019: Den største reduktion nogensinde for bevaringsarbejdet i Danmark - fra 6.8 mio. kr. til 4.2 mio. kr. jf. Finanslov 2019. Hans Nebel

Læs erfarne avler Susanne Hovmands appel til det nye Folketing angående bevaring af gamle danske husdyrracer og gamle danske planteorter:

Stort til lykke med det flotte valg. Vi er mange der beder til, at vi nu igen kan få turbo på omstillingen til en grøn verden. Mange vil sikkert skrive til jer og bede jer sætte fokus på mljøteknologiske løsninger efter valget, som I nok ikke kommer udenom for at tilfredsstille industrien. Jeg håber dog midt i alle lobby-organisationernes påvirkninger, at I vil huske på det store bidrag, som de gamle husdyrracer og plantesorter kan bidrage med i den grønne omstilling. I industrien ser man på dem som ekstensive og ineffektive, fordi de ikke har forstået, hvad de kan. For os der arbejder med dem,  ser vi dem, som hele løsningen på hele klima-, vandmiljø- og biodiversitetsudfordringerne.

For nogen er koen blevet klima-skurk. Men koen er hele løsningen på både klima- vandmiljø- og biodiversitetsproblematikken, specielt de gamle nøjsomme racer. Når koen kommer ud af stalden og på græs, som den er beregnet til, bidrager den til at øge biodiversiteten i agerlandet, den gøder marken og nedtramper organisk materiale, som fodrer mikrolivet i jorden. Herved opbygges kulstof, således at vi kan bringe CO2 fra luften tilbage til jorden, hvor det hører til. Der lever milliarder af svampe, bakterier og regnorme i en sund jord, og de skal fodres. Det gøres ved at opbygge humus og kulstof i jorden, som bringer den CO2, som er i overskud over jorden tilbage i jorden. Koen og specielt de gamle racer er derfor ikke skurken men hele løsningen – uden dyr teknik og industriteknologi. Det er helt simpelt.

Hvorfor spiller de gamle racer en rolle her? Det gør de, fordi de er nøjsomme dyr, som kan leve næsten 100% på ren græs uden tilsætning af genmodificeret soya eller hvede hentet i USA eller Brasilien. Det giver sundere kød og så er de CO2 neutrale, når man medtager den kulstofopbygning og CO2 binding, de bidrager til i jorden. De gamle racer er samtidig tilpasset det danske klima og kulturlandskab og er derfor også effektive til at afgræsse mere ekstensive naturarealer, som kan være med til at skabe en rig biodiversitet. Vi har de sidste 25 år mistet ca. 75% af vores bier og insekter. Vi har derfor brug for et landbrug, hvor planteproduktion og husdyrproduktion igen samtænkes til helhedintegrerede landbrug, i stedet for at dele dem op i separate produktionsenheder. Naturen er ikke fragmenteret – den hænger sammen – og det gik galt, da vi begyndte at arbejde med enkeltdele i stedet for at se helheder. Arkegårdene med deres helhedstænkning spiller derfor en helt central rolle med deres bevaring af gamle husdyrracer, gamle ofte mere robuste og ernæringsrige plantesorter kombineret med en rig biodiversitet og kulturlandskab. Det kræver dog også her en investering på samme måde, som der investeres i industriteknologi, men investeringen er billigere og skaber flere arbejdspladser. I mange år har vi udsultet de gamle racer og plantesorter, og vi har mistet mange dyr og også avlere – mig selv inklusiv. I nuværende finanslov er beløbet til bevaringsarbejdet barberet yderligere 30% ned, og både vores husdyrgenetiske og plantegenetiske er på katastrofekurs. Jeg vedhæfter en skematisk oversigt over hvor meget tilskud der i dag gives til bevaringsavlerne sammenlignet med det beløb, som Danmark fik notificeret i EU i 2015 og ikke mindst det beløb der ifølge forskere fra Københavns Universitet skal til for at holde avlerne økonomisk skadesløse i forhold til moderne racer. Selvom der gives et markant løft til bevaringsområdet, er det som det fremgår af skemaet, stadig en ganske lille investering i sammenhæng med, hvad der investeres i miljøteknologi og fordelen er at vi sågar både redder de gamle plante og husdyrgenetiske materiale, skaber forbedret vandmiljø, øget biodiversitet, skaber lokale arbejdspladser og løser klimaudfordringen på én og samme gang.

Jeg håber og beder derfor til, at I tør tænke kreativt og ud af busken, når I i jeres nye regeringsoplæg skal finde løsninger på den grønne omstilling – og så håber og beder jeg til, at I vil indtænke de gamle husdyr og plantegenetiske ressourcer som løsninger på den grønne omstilling. Skulle I have bruge for uddybning/inspiration eller yderligere forklaring må du endelig sige til.

Med ønsket om en grønnere fremtid for os og vores børn og endnu en gang et stort til lykke med det flotte valg.

               

                  Med venlig hilsen

   Susanne Hovmand-Simonsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." width="241" height="110" />

            Knuthenlundvej 7

        DK-4952 Stokkemarke

             T: +45 54711380

            M: +45 61752270

 

Skema med dyretilskud Skema med dyretilskud Skema med dyretilskud    
           
           
Bevaringsrace Tab, hvis avlerne skulle holdes økonomisk skadesløse i forhold til moderne racer, jf. beregninger fra Købehavns Universitet Nuværende og hidtil udbetalte dyretilskud Difference mellem de nuværende dyretilskud i forhold til KBH´s Universitets beregninger Det maksimale støttebeløb, som Danmark fik notificerede ved Europa Kommissionen i 2015  
         Kr.          Kr.        Kr.        Kr.  
Den Jyske Hest 14.000 1.000 13.000                                                            1.500  
Frederiksborghesten 17.000 2.000 15.000                                                            1.500  
Knabstrupperhesten 11.000 2.000 9.000                                                            1.500  
Hingste af truede racer 3.000 3.000 0                                                            3.000  
Rød Dansk Malkerace anno 1970 3.709 1.725 1.984                                                            3.000  
Sortbroget Dansk Malkerace 5.110 1.725 3.385                                                            3.000  
Dansk Korthorn 4.451 1.725 2.726                                                            3.000  
Jysk Kvæg 4.535 1.725 2.810                                                            3.000  
Agersø Kvæg 4.451 1.725 2.726                                                            3.000  
Avlstyre af truede racer 3.200 3.000 200                                                            3.200  
Sortbroget Landrace Svin 8.624 700 7.924                                                            1.500  
Orne af Sortbroget Landracesvin 4.000 1.500 2.500                                                            1.800  
Dansk Landracesvin anno 1970 9.293 2.000 7293                                                            1.500  
Orne af Landracesvin anno 1970 4.000 3.000 1.000                                                            1.800  
Dansk Landfår 532 260 272                                                                450  
Hvidhovedet Marskfår 532 260 272                                                                450  
Væddere 726 520 206                                                                726  
Dansk Landraceged 589 450 139                                                                450  
Bukke 696 696 0                                                                696  
           

       www.knuthenlund.dk

Webmaster

 

Gå til toppen

logo