SAVE Foundation 2019-03-EN.pdf

SAVE Foundation, europæisk paraply organisation for foreninger til bevaring af gamle husdyrracer, afholdt i august 2019 årsmøde i Belgien. GDH er medlem af SAVE og deltog i årsmødet. I ovenstående pdf findes referat fra mødet. Bemærk specielt referatet fra IMAGE-mødet. Gennem en årrække har IMAGE arbejdet med identificering og lettelse af adgangen til udveksling af genressourcer i form af sæd og embryoner landene imellem. IMAGE konklusionerne tilstilles EU med henblik på vedtagelse af regulativer m.m. til sikring af tilbageværende genressourcer og sikker og let transport fra land til land. EU har støttet IMAGE økonomisk. GDH har deltaget i IMAGE møderne og givet vores bidrag til lettelse af udveksling af genressourcer i EU landene.
Webmaster

Gå til toppen

logo