denrodeko1970stammen

Den røde ko: Rød Dansk Malkerace, RDM 1970

Støtte til Maria Reumert Gjerdings indsats for redning af biodiversiteten!
Danmarks Naturfredningsforening

Fuld støtte til Marias initiativ! Det er katastrofalt, hvad der sker med biodiversiteten med udslettelse af i hundredvis af arter, nogle for altid – også indenfor vore gamle danske husdyrracer sker der udslettelse af dyr fra unikke gamle danske husdyrracer, med eksempelvis den røde danske ko: Rød Dansk Malkerace, RDM 1970.

Lige nu står vi overfor at miste måske størstedelen af vores certificerede gamle danske husdyrracer, opsamlet over de seneste 30 år af ildsjæle indenfor bevaringsavlen med gamle danske husdyrracer - pga. manglende eller halvhjertet indsats eller støtte fra statens side, med kun halv underskudsdækning til bevaringsavlen i forhold til moderne drifts regnskaber i malkebesætninger m.m.

Danmarks, Nordeuropas største samlinger af videnskabeligt certificerede dyr i bevaringsavl, med op over 1000 dyr: fire kvægracer af gammel avl, hesteracer, får, geder m.fl. kan i løbet af dage eller uger, hvis det går højt, de kan inden længe være udryddet, slagtet og borte for altid – racer der ikke findes magen til i verden.

Det er dyr, der er oplistede over sjældne bevaringsværdige dyr og dyreracer i verden, som Verdenssamfundet med Danmarks underskrift har forpligtet sig til, at de skal bevares og beskyttes. 30 års bevaringsarbejde vil stort set være spildt. Deres gener vil for altid være borte. Skatteydernes penge til den halve underskudsdækning kan være tabte - i lighed skatte milliarderne, der er fosset ud af statens kasse. Politikerne ved det; embedsværket ved det; Bevaringsudvalget ved det! "Der er noget råddent i Danmark"!

  1. november 2019

Hans Nebel

 

Gå til toppen

logo