IMG 0884

Tilslutning til oplæg til Finanslovsforhandlinger 2019

Ole Mols meddeler, at han på Avlermøde den 16. november fik skrftlig "Tilslutning til oplæg til Finanslovsforhandlinger 2019" fra 48 ud af de 55 deltagere i mødet til dokumentet, redigeret og fremsendt af Susanne Hovmand og Stig Benzon. Læse hele dokumentet!

På baggrund af rapporten ’Husdyrs og dyrkede planters genetiske Ressourcer’ af september 2019 og arbejdsgruppens efterfølgende foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget den 6. november 2019, tilslutter følgende avlere ved Avlerdagen på Gl. Estrup den 16. november 2019 sig hermed til nedenstående:

En økonomisk pulje på 30 millioner kroner årligt til bevaringsværdige danske husdyrracer fordeles i henhold til de hovedpunkter, som lektor Bernt Guldbrandtsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik – Center for Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet, fremførte i 2018 i forbindelse med sin alarm omkring de nationale racers stærkt truede situation. Guldbrandtsen slår på følgende punkter:

Sikring ved ”bortfald af avler”, Tidssvarende bygninger, Fokus på de vigtige racer, Bæredygtig økonomi

Flere handyr – og flere dyr, Bæredygtige avlsplaner, Monitering af opblanding og indavl.

Endvidere tages der udgangspunkt i Københavns Universitets IFRO-udredning fra 2015 af Jakob Vesterlund Olsen, Instituttet for Fødevarer og Resssourceøkonomi, https://curis.ku.dk/ws/files/150335678/IFRO_udredning_2015_44.pdf, hvor tilskudsbehovet er udregnet for de enkelte racer, og hvori der sluttelig er et kapitel om, hvorfor Danmark er nødt til at have et særligt stort dyretilskud for at opretholde de gamle racer.

Finanslovsbevillingen bør dække følgende aktiviteter:

  • Dyretilskud ud fra opdatering af Kbhs. Universitets beregninger i 2015 ved Jakob Vesterlund Olsen (kræver ny notifikation ved EU Kommissionen)
  • For mælkeproducenter med gamle malkeracer ydes 90 % økonomisk kompensation for tabt mælkemængde af hver enkelt malkeko i forhold til moderne Holstein-Friesian malkekvæg (*). En tilsvarende ordning ønskes ligeledes for malkende Danske Landracegeder og eventuelt for malkende får af gammel race.
  • DNA-tests i forbindelse med monitering af opblanding og indavl
  • Forskning i gamle racer, herunder i ekstensive landbrugssammenhænge i forhold til klima og miljø
  • Sædaftapning af tyre, vedligeholdelse og administration af nationale og private genbanksaktiviteter etc.. Herunder til betaling af avlerne for sæd til Statens genbank, som matcher landbrugserhvervets markedspriser.
  • Henlæggelse af en mindre sikringspulje ved bortfald af avler ved død, sygdom eller lign. kan overvejes. Det er dog tænkeligt, at potentielt interesserede vil stå parat til at indgå i bevaringsarbejdet, såfremt det atter støttes i et niveau, hvor avleren kompenseres for økonomiske tab.
  • Projektmidler til avlerne ud fra eventuelle ubrugte midler til samtlige ovenstående aktiviteter

*) Mht. de nationale malkekvægracer er det nødvendigt at opretholde en betydelig del af racernes populationer som aktivt malkende malkedyr, da egenskaberne som malkeracer ellers decimeres. Malkeaktiviteterne er kostbare for landmanden, da ydelserne på de gamle racer er små, og på de enkelte køer ganske varierende. I gennemsnit ligger ydelsen på ca. en tredjedel, sammenholdt med den førende moderne sortbrogede Holstein (HF). Situationen er ganske fastlåst for avlerne, fordi genetikerne fraråder avlerne at selektere efter højere ydelse, da dette vil medføre højere indavlsgrad, og minimere de udryddelsestruede racers overlevelsesmuligheder. Denne nye ønskede og stærkt tiltrængte ordning kræver ligeledes notifikation ved Europa Kommissionen.

Hermed tilslutter jeg mig ovenstående:

_______________________________          _______________________________

 

Gå til toppen

logo