Agersøkvæget, som blev reddet af Oregaard og Lilli Jensen, GDH, har unikke gener, og menes at være en restpopulation, som hidrører fra det oprindelige ellers uddøde Økvæg, der tidligere, i forskellige variationer, levede på øerne øst for Lillebælt.

Det udryddelsestruede kvæg er netop lukket ud på sommergræsning på øen Brandsø i Lillebælt, under godset Wedellsborg. På nær, at der også er en bestand af kronvildt og mufloner, har Økvæget nu hele Brandsø for sig selv at græsse på. Kreaturvognen med de 12 kvier plus tyr fyldte hele færgen, så Oregaards traktor måtte pænt blive i land. Forinden havde Wedellsborg tjenstvilligt sejlet en anden traktor over til at trække kreaturvognen i land på øen.

Siden øen affolkedes i slutningen af halvtresserne - begyndelsen af tresserne, har der ikke været kvæg på øen. Oprindelig havde de to største gårde på Brandsø hver ca. 20 køer, og nogle få husmandsbrug havde blot et par enkelte køer hver, beretter skipper Torben.

Vi har lavet en kort film om sejlturen med skipper Torben, da Agersøkvæget skulle til Brandsø.

Stig Benzon


(9. maj 2010)

Gå til toppen

logo