Tekst Lilli Jensen og foto Stig Benzon

How Cows (grass-fed only) could Save the Planet
(Sådan kan (græsædende) køer redde Jorden)

Hermed et uddrag af en artikel fra 25/1-10 fra netudgaven af TIME skrevet af Lisa Abend.

I 2006 udgav FAO en rapport der konkluderede, at 18% af det menneskeskabte CO2 udslip stammede fra kvæghold. Siden da har ”mange” talt for vegetarisme.

For nylig holdt EU en høring med titlen ”Global Warming and Food Policy: Less Meat = Less Heat” (Global Opvarmning og Fødevarepolitik: Mindre Kød = Mindre Varme). Ved at mindske sit kødforbrug kan alle være med til at reducere udledningen af drivhusgas. Af alle husdyr er køer dem, der konsumerer flest energiforbrugende foderemner – de producerer også mere methan, som er en kraftig drivhusgas, end andre husdyr. I artiklen sammenlignes konventionelt kvæghold med minedrift; det er ikke bæredygtigt, fordi der fjernes noget uden at give noget tilbage.

Det bemærkelsesværdige er, at det modsatte gør sig gældende med køer på græs – her giver du mere tilbage end du tager ! På græs vil kvæget ved afgivelse af kulstofholdig naturgødning - kokasser - medvirke til at holde jorden sund, og sund kulstofholdig jord holder på CO2. Af samme grund er det også betænkeligt at fjerne den kulstofrige halm fra markerne, for at brænde den af i kraft-varmeværker, kan vi tilføje.

gamle dyr 63-web

Det tungeste fodaftryk, som kødproduktionen sætter mht CO2 regnskabet, fremkommer ved at dyrke korn til foder – dette kræver kunstgødning fremstillet af fossile brændsler, sprøjtegifte og transport. Kød fra græssende kvæg, har netto et væsentlig lettere CO2 fodaftryk, også selvom disse dyr nok producerer mere methan end de konventionelt holdte – dette fordi de hjælper jorden til at holde på dens indhold af kulstof ..

”Vores egen” Thomas Harttung fra Aarstiderne er også nævnt i artiklen. Han har 150 græssende kalve og siger: ”Sæt en ko hvor den hører hjemme – på græs – og den bliver ikke kun CO2 neutral, men CO2 negativ”.
Abe Collins, en landmand fra Vermont, der har udviklet software til at hjælpe landmænd med, hurtigt at få en kulstofrig jord, går endnu videre og vurderer, at med rigtig styring kan hyrder og landmænd nå en øgning af jordens indhold af kulstof på 2% indenfor de næste 20 år. Nogle forskere antager, at bare 1% øgning kan være nok til at binde den totale mængde af verdens udledning af drivhusgasser.

Se hele artiklen på www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1953692.00.html


(21. februar 2010)

 

 

 

Gå til toppen

logo