Begrundelsen for tildelingen er at: "Foreningen Gamle Danske Husdyrracer for initiativ og udholdenhed i bestræbelserne på at bevare vore danske husdyrracer i alle varianter og for udbredelsen hertil.

For at få respons på foreningens arbejde har vi oprettet en gæstebog hvor vi gerne høre jeres mening om bevarelses arbejdet, foreninges tidskrift, hjemmesiden - ja alle kommentarer der gør at vi kan blive bedre til at udføre foreningens arbejde.

Der indkaldes hermed til generalforsamling


Fredag d. 21. oktober 2010 kl. 18,00
I Hårslev Forsamlingshus ( 3-4 km. fra Oregård)
Bogensevej 56, Hårslev - 5471 Søndersø.

Der indkaldes hermed til generalforsamling:

Søndag d. 15. august 2010 kl. 14,00
på ”Hjulbygård”
Tunnelvej 10, Hjulby – 5800 Nyborg


Se dagsorden her


(9. maj 2010)

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

Generalforsamlingen finder sted


Lørdag den 5. juli 2003 kl. 11.00

GDH-Generalforsamling afholdt 15. august 2010 i Hjulby ved Nyborg

Formand Knud Theil Nielsen, der også var vært for generalforsamlingen, konstaterede i sin velkomst til de fremmødte, at i henhold til foreningens love blev generalforsamlingen både afholdt for sent og var mangelfuldt annonceret. Årsagerne hertil fremgår af hans nedenstående beretning.
De tilstedeværende deltagere i generalforsamlingen godkendte generalforsamlingens afholdelse. Formanden blev udpeget til dirigent.


(29. august 2010)

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Den tidligere formand for Genressourceudvalget og vicedirektør i Plantedirektoratet, Preben Veilstrup Andersen, Solrød Strand, er efter længere tids sygdom død i en alder af kun 64 år. Veilstrup Andersen var formand for Genressourceudvalget fra juni 2006 til sommeren 2008.

Der bliver noget at opleve for naturelskere ved Odense Fjor i år.
Ornitologer med julelys i øjnene kan meddele, at Havørnen er tilbage som ynglefugl i fjorden efter et fravær på omkring 100 år. Et ynglepar har slået sig ned på øen Leammer - en af de små øer syd for Enebærodde under godset Hofmansgave.

Brev til Fødevareministeren

Heine Refsing fra Center for Bio-diversitet forslår i et brev til Fødevareminister Mariann Fischer Boel ændringer af antallet og sammensætningen af græsrodsrepræsentation i et nyt genresourceudvalg beskrevet i 2 punkter:

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer har været heldig og er blevet udpeget sammen med 9 andre foreninger blandt modtagere af tips- og lottomidlerne til at blive omtalt i forbindelse med lotto-udtrækningen på lørdage.

Optagelserne er nu overstået, og vi har fået oplyst, at "reklame-indslaget" vil blive sendt: Lørdag d. 4. Eller lørdag d. 18. december kl. 17,20 på DR 1.


(3. december 2010)

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Høringssvar
GDH´s formand Rolf Dorset har på foreningens vegne sendt et høringssvar til Direktoratet for FødevareErhverv vedrørende "Rapport fra Strategiudvalget for udarbejdelse af strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer", februar 2002.

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Nedenstående dokumenter er relevant bagrundsmateriale for Bygholm mødet

Af Stig Benzon 

 

plantedirektoratet013Anders Munk Jensen - den nye vicedirektør i NaturErhverv indledte workshopen.

Ikke så ringe endda, det var konklusionen blandt de mange fremmødte avlere efter forløbet af Fødevareministeriets workshop d. 22. februar om det fremadrettede bevaringsarbejde af gamle husdyrracer. I et vel nok sidste forsøg på at få ændret tingenes tilstand, havde avlerne taget den mere eller mindre lange vej ind fra provinsen for at mødes med den nye NaturErhvervstyrelse i Kgs. Lyngby.

plantedirektoratet039Mange avlere var mødt op til workshopen i NaturErhvervstyrelsen, for at give deres besyv med.

 

Mod forventning lykkedes det styrelsens ledelse at så håb for fremtiden blandt de fremmødte avlere. Den venlige og imødekommende attitude fra vicedirektør Anders Munk Jensen og enhedschef Kristine Riskær, der indledte mødet, gjorde et godt indtryk blandt de fremmødte. Ikke mindst vakte meddelelsen fra Anders Munk Jensen om, at der ligger en politisk aftale mellem Enhedslisten og Regeringen om forbedringer inden for bevaringsarbejdet, lettelse blandt avlerne. Blandt mødedeltagerne sås da også politiske observatører fra venstrefløjspartierne, Kristen Touborg (SF), Maria Reumert Gjerding og forskeren og dyreværnsforkæmperen Bent Hindrup Andersen (begge Enhedslisten). Alt sammen tegn på, at avlerne nu kan forvente en højere grad af politisk støtte i deres kamp for at skabe acceptable og meget tiltrængte rammebetingelser for bevaringsarbejdet.

plantedirektoratet028Mikrofonholderen, Per Rydstrøm fra firmaet Operate gjorde en god indsats for at deltagerne fik lejlighed til at komme til orde.Her er det formanden fra GDH, Lilli Jensen, der har ordet.


Mikrofonholderen Per Rystrøm var så afgjort også med til at sprede den gode stemning i plenum. Han gav avlerne uhindret mulighed for at komme til orde, ligesom han var god til at opsummere det, der blev sagt. I betragtning af den alvorlige situation for det danske bevaringsarbejde, savnede mange af de tilstedeværende dog mere tid, end kun to gange en halv time til gruppearbejde. De havde derfor gerne udskudt til en anden lejlighed at høre om norske tilstande, som de tydeligvis følte, havde begrænset relevans med hensyn til løsning af de konkrete problemer i Danmark.


plantedirektoratet041Fra venstre gårdejer Lars Mikkelsen, Knabstrupperavleren Lars Køhler samt politikeren, forskeren og dyreværnsmanden Bent Hindrup Andersen fra Enhedslisten. 

Selvom temaet klart var det fremadrettede arbejde, så undgik styrelsen dog ikke at måtte notere sig alvorlig kritik omkring det afgåede genressourceudvalg. Da NaturErhvervstyrelsen udarbejder en skriftlig opsamling fra workshoppen, som snart lægges ud på styrelsens hjemmeside, begrænser vi os her til de budskaber, som lå avlerne mest på sinde.

 

plantedirektoratet043Maria Reumert Gjerding, Enhedslistens politiske rådgiver sad diskret og nød arrangement. Bag hende forskningsleder Peer Berg, Foulum.

 

Avlerne ser gerne, at det som det egentlig drejer sig om, redning og bevaring af de gamle husdyrracer i sig selv, kommer i front ved at danne et særskilt bevaringsudvalg for disse. Fra avlerside har man et langt højere sigte med bevaringen. Fødevareministeriet har indtil nu, stort set, blot betragtet racernes gener som reservedelslager for moderne husdyravl. Dyrkelsen af begrebet genressourcer må derfor fremover ikke længere fra Fødevareministeriets side overskygge hovedformålet, BEVARING AF DE LEVENDE DYR, hverken i ord eller handling. Erhvervsmæssig udnyttelse i form af forædlingsarbejde på grundlag af genressourcer fra ældre racer, må i givet fald ske i et helt andet regi, end i forbindelse med et fremtidigt bevaringsudvalg.

 

plantedirektoratet045Kvægbrugskonsulent Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening (t.v.) i selskab med Rose Mols og Henning Lund.  

Ud fra stemningen at lodde blandt de fremførte meningstilkendegivelser fra avlerne, ønsker en majoritet af dem, at gamle racer renavles og primært holdes in situ - i et miljø så tæt på det de er rundet af, som muligt. Ex situ – uden for miljøet – kan dog godt i beskeden grad accepteres som et supplement. FAO´s normer med hensyn til levende bestandsstørrelser skal overholdes.

Endvidere ønsker man at et nyt bevaringsudvalg får en væsentlig avlermajoritet. Dette begrundes i, at avlerne føler, det er dem, der besidder erfaring og viden omkring dyrene, samt dem der i virkeligheden holder dem i live.

 

Forskere skal kunne tilkaldes ad hoc til løsning af specifikke opgaver, men ikke være en fast bestanddel af et bevaringsudvalg.

plantedirektoratet046Der tænkes i grupperne. I forgrunden Richard Sandmand, London.

De fleste avlerdeltagere på workshoppen synes at være på linje med de vigtigste elementer i det forslag, som Økologisk Landsforening har udarbejdet sammen med interesserede avlere, og har tilsendt Fødevareministeriet.

 

Den videre proces:

 

1: NaturErhvervstyrelsen udarbejder en skriftlig opsamling fra dagens workshop, som lægges på hjemmesiden snart.

 

2: Fødevareministeren kommer med et udspil til fremtidig organisering af genressourceområdet (marts / april).

 

3: Høring af interessenter (april / maj).

 

plantedirektoratet048Klapsalver til NaturErhvervstyrelsens vicedirektør, Anders Munk Jensen, ved mødets slutning. Fra venstre ses Poul Hansen, Søbogaard, knut Hansen, Maribo, SF-politikeren Kristen Touborg samt Benny Madsen.

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Natten til søndag d. 20 oktober har ukendte gerningsmænd sat ild til Oregaard 2 store halmlagere, halm for langt over 100.000 kr. er gået op i røg, det de 400-500 dyr skulle have levet for i vinteren 2002/2003 er væk.

Radio Fyn (96,8 Mhz) arrangere radio indsamling af mini big baller i denne uge imellem kl. 16 - 18. 1100 mini big baller vil Radio Fyn prøve at indsamle selv om det bliver svært.

dr logo
(29. oktober 2002)

21 instillede kandidater til 5 pladser

I forlængelse af Bygholm mødet 23. juni 2003, hvor vi deltog, tillader vi os hermed at anbefale følgende avlerrep..

Kære Avlere af gamle danske husdyrracer,

I inviteres hermed til møde i Økologisk Landsforening tirsdag d. 13. december kl. 10.00 – 13.00.

NaturErhvervstyrelsen inviterer alle interesserede til en workshop onsdag den 22. februar 2012 om organiseringen af Fødevareministeriets arbejde med jordbrugets genetiske ressourcer.

Formålet med workshoppen er at samle input til og synspunkter på, hvorledes Fødevareministeriet fremadrettet kan organisere arbejdet med plante- og husdyrgenetiske ressourcer.

Du finder hele invitationen og programmet her

Kontakt
NaturErhvervstyrelsen
Center for Jordbrug
Helle Palmø tlf. 4526 38 88 eller Kristine Riskær tlf. 4526 3700

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo